Ydych chi'n Cael Cyngor Gwael gan Farchnatwyr Arwain?

Efallai fy mod i wedi bod yn y gêm farchnata yn rhy hir. Mae'n ymddangos po fwyaf o amser rwy'n ei dreulio yn y diwydiant hwn, y lleiaf o bobl rwy'n eu parchu neu'n gwrando arnynt. Nid yw hynny'n golygu nad oes gen i'r bobl hynny rwy'n eu parchu, dim ond fy mod i'n dadrithio â chymaint sy'n tynnu sylw. Gwyliwch rhag gau broffwydi, sy'n dod atoch chi mewn dillad defaid, ond yn fewnol yn fleiddiaid cigfran. Matt. 7:15 Mae yna ychydig o resymau…

Rhannwch Eich Hoff Lyfrau Marchnata trwy Audible

Mae wedi bod yn amser ers i mi fod yn danysgrifiwr Clywadwy ond dechreuais yn ôl i fyny yn ddiweddar. Mae cynnwys clywadwy yn cynnwys mwy na 250,000 o raglenni sain gan gyhoeddwyr llyfrau sain blaenllaw, darlledwyr, diddanwyr, cyhoeddwyr cylchgronau a phapurau newydd, a darparwyr gwybodaeth fusnes. Audible hefyd yw'r darparwr penigamp o gynhyrchion sain gair llafar ar gyfer iTunes Store Apple. Mae gen i lawer mwy o amser i wrando ar lyfrau wrth yrru neu weithio na chymryd yr amser i'w darllen.

12 Gwers a Gymhwysir o Berchnogaeth Eithafol i Farchnata

Mae gweithredu strategaethau marchnata gwych yn gydbwysedd o lawer o newidynnau. Heb gynllunio digonol a strategaethau tymor hir, gall ymdrechion marchnata ystwyth ddadreilio brand. Ond gall ymdrechion marchnata araf a beirniadol iawn rwystro un. Rhywle yn y canol mae llwyddiant, sy'n gofyn am ffocws parhaus ar nodau tymor hir y sefydliad, ond cael adnoddau a all symud cyfeiriad a strategaeth mewn amser real wrth i'r canlyniadau siapio. Rwyf newydd orffen darllen Perchnogaeth Eithafol: How US Navy SEALs

Cyfryngau Cymdeithasol a Llwyddiant: Torri vs Ehangu

Mae llawer o lwyddiant marchnata yn ganlyniad i ddau weithred, torri ac estyn. Wrth i ni weld strategaeth farchnata yn sychu ac yn cynhyrchu llai o ganlyniadau, y cyflymaf y byddwn ni'n torri ... y gorau y mae ein strategaeth gyffredinol yn ei berfformio. Yn yr un modd, wrth i ni weld strategaeth yn cynhyrchu canlyniadau gwych ... rydyn ni'n gweithio'n galed i ymestyn y canlyniadau. Fel enghraifft, rwy'n ceisio gwneud hyn yn ddyddiol gyda'r blog. Pan sylwaf fod eu llawer yn

Mae Webtrends Apps Advances ymlaen i Webtrends Social

Mae ein cleient, Webtrends, yn parhau i ddatblygu ei offrymau a phlymio'n ddyfnach i'r cyfryngau cymdeithasol, apiau a dadansoddeg. Heddiw maen nhw'n rhyddhau Webtrends Social. Cofrestrwch ar gyfer arddangosiad os hoffech weld adolygiad ac arddangosiad cynhwysfawr o Webtrends Social. Mae Webtrends Social wedi aeddfedu i fod yn gyfres marchnata cymdeithasol llawn sylw. Mae Webtrends wedi ychwanegu galluoedd rheoli waliau newydd, gan gau bwlch critigol â llwyfannau ap eraill ar y farchnad. Postiwch ddiweddariadau i'ch wal i mewn

Webtrends Demos Dadansoddeg y Genhedlaeth Nesaf

Rydw i yng nghynhadledd Webtrends Engage yn San Francisco ac mae gen i dunnell o luniau fideo a chynnwys i'w rannu gyda chi dros yr wythnosau nesaf. Roedd yn rhaid i mi gael y fideo hon allan ar unwaith er hynny ... mae Webtrends yn llamu heibio i bob cystadleuydd gyda'u datganiad Ebrill sydd ar ddod - mae hynny'n cynnwys rhyngwyneb defnyddiwr HTML5, profiad defnyddiwr newydd, integreiddio tynnach â'r Cyfryngau Symudol a Chymdeithasol, ac integreiddio data PostRank. Gweld mwy o sgrinluniau anhygoel yn y Analytics

Sifftiau SaaS i Gynig Cronfa Ddata fel Gwasanaeth

Ychydig wythnosau yn ôl, cefais y pleser o wrando ar Bennaeth Gweithrediadau ExactTarget, Scott McCorkle, yn siarad ag esblygiad eu platfform. Rwyf wedi ysgrifennu yn y gorffennol fy mod yn credu bod Darparwyr Gwasanaethau E-bost wedi neidio’r siarc - ac mae’n ymddangos bod yr ESPs blaengar eisoes wedi cymryd sylw. Siaradodd Scott â nod ExactTarget o fod yn Hwb Marchnata i gwmnïau. Yn hytrach na bod yn beiriant anfon ar gyfer e-bost yn unig, mae ExactTarget yn gwthio i

Technoleg: Targed Hawdd, Nid yr Ateb bob amser

Mae amgylchedd busnes heddiw yn anodd ac yn anfaddeuol. Ac mae'n dod yn fwy felly. Mae o leiaf hanner y cwmnïau gweledigaethol a glodforwyd yn llyfr clasurol Jim Collins, Built to Last, wedi llithro mewn perfformiad ac enw da yn y degawd ers iddo gael ei gyhoeddi gyntaf. Un o'r ffactorau sy'n cyfrannu yr wyf wedi arsylwi yw mai ychydig o'r problemau anodd sy'n ein hwynebu heddiw sy'n un dimensiwn - anaml y mae'r hyn sy'n ymddangos yn broblem dechnoleg yn