Sut i Ddefnyddio Fideo ar gyfer Marchnata Eich Busnes Eiddo Tiriog Bach

Ydych chi'n gwybod pa mor bwysig yw marchnata fideo ar gyfer presenoldeb ar-lein eich busnes eiddo tiriog? Ni waeth a ydych chi'n brynwr neu'n werthwr, mae angen hunaniaeth brand dibynadwy ag enw da arnoch chi i ddenu cleientiaid. O ganlyniad, mae'r gystadleuaeth mewn marchnata eiddo tiriog mor ffyrnig fel na allwch roi hwb i'ch busnes bach yn hawdd. Yn ffodus, mae marchnata digidol wedi darparu llawer o nodweddion defnyddiol i fusnesau o bob maint i gynyddu ymwybyddiaeth eu brand. Mae marchnata fideo yn

10 Awgrym ar gyfer Dylunio Gwefan Eiddo Tiriog sy'n Gyrru Prynwyr a Gwerthwyr Posibl i Ymgysylltu

Mae prynu adeilad, cartref, neu gondo yn fuddsoddiad pwysig ... ac yn aml dim ond unwaith mewn oes y mae'n digwydd. Mae penderfyniadau prynu eiddo tiriog yn cael eu cymell gan lu o emosiynau sy'n gwrthddweud ei gilydd weithiau - felly mae angen ystyried llawer wrth ddylunio gwefan eiddo tiriog sy'n eu helpu ar hyd y daith brynu. Eich rôl chi, fel asiant neu frocer eiddo tiriog, yw deall yr emosiynau wrth eu tywys tuag at resymegol a

Allwch Chi Gystadlu ar Google gyda Busnes Mawr?

Cyn i chi gynhyrfu gyda mi ar yr erthygl hon, darllenwch hi'n drylwyr. Nid wyf yn dweud nad yw Google yn adnodd caffael anhygoel neu nad oes elw marchnata ar fuddsoddiad mewn strategaethau chwilio taledig nac organig. Fy mhwynt yn yr erthygl hon yw bod busnes mawr yn dominyddu canlyniadau chwilio organig a thâl yn llwyr. Rydyn ni wedi gwybod erioed bod sianel talu-fesul-clic yn sianel lle roedd arian yn llywodraethu, dyma'r model busnes. Bydd lleoliad bob amser yn mynd i

Marchnata Cynnwys ar gyfer Eiddo Tiriog

Pan wnaethom adeiladu Saws Asiant yn cyfuno gwefannau, integreiddio IDX, teithiau, teithiau symudol, teithiau fideo, marchnata e-bost, negeseuon SMS ac argraffu, roeddem yn gwybod bod marchnata cynnwys yn allweddol i yrru mwy o werthiannau i asiantau. Ac, nid yw'n syndod bod ein hasiantau sy'n trosoledd y platfform yn gweld yr ymateb mwyaf a'r cyfraddau cau yn llawn. Nid yw marchnata cynnwys yn ddim ond gair bywiog neu ryw strategaeth farchnata arbrofol heb ei phrofi: mae'n gweithio mewn gwirionedd. Mewn gwirionedd, dangoswyd bod marchnata cynnwys yn cynhyrchu tua

Integreiddio Eiddo Tiriog a Chyfryngau Cymdeithasol

Soniodd Doug mewn swydd ddiweddar sut y bydd integreiddiadau tynn ac awtomeiddio yn allweddol i farchnatwyr e-bost. Rydym yn gweithio gydag asiantau Eiddo Tiriog a dyna'n union y maent yn ei fynnu. Pâr o bethau y dylech chi eu gwybod am eiddo tiriog: Nid yw asiantau eiddo tiriog yn dechnolegwyr ac nid oes ganddyn nhw adran TG i alw i fyny pan fydd angen help arnyn nhw. Maent yn entrepreneuriaid, yn mabwysiadu technolegau yn gyflym, ac yn mesur yr effaith bob amser. Maent yn aml yn farchnatwyr soffistigedig iawn -