Peidiwch â Rhoi E-bost ar y Llosgwr Cefn!

Yn swydd westai ddiwethaf Delivra ar gyfer Martech, fe wnaeth Neil gynnwys arolwg yn gofyn i chi i gyd beth oedd rhai o'r prif rwystrau yr oeddech chi'n eu hwynebu gyda'ch rhaglenni e-bost. Un ohonynt oedd y diffyg amser i gyflawni'r hyn a oedd ei eisiau. Rwy'n deall yn llwyr fy mod yn pwyso am amser; mae'n ymddangos nad oes byth ddigon o oriau yn y dydd! Wedi dweud hynny, fodd bynnag, fe'ch anogaf i wneud eich rhaglen e-bost yn flaenoriaeth. Os

WordPress Os gwelwch yn dda Hidlo Dolenni sy'n Dod i Mewn

Y diwrnod o'r blaen gwnes sylw ar swydd Robert Scoble, Y rhestr gwrth-gymunedol. Roedd yn swydd wych ar fethodolegau y mae offer fel Friendfeed yn eu defnyddio i geisio hyrwyddo dilyn rhwng aelodau. Y tu allan i restrau sy'n cyd-fynd â'ch perthnasoedd cyfredol (ee eich cysylltiadau e-bost), rwy'n credu bod yr offer hyn yn cymylu pŵer anhygoel rhwydweithio cymdeithasol. Digon o hynny, serch hynny. Ddoe sylwais fod Robert Scoble wedi ymddangos yn fy nghysylltiadau newydd: Ac eithrio nad oedd mewn gwirionedd