Beth yw'r Strategaethau Marchnata Dylanwadwyr Mwyaf Effeithiol?

Rhannodd Brian Wallace Hanes, Esblygiad, a Dyfodol Marchnata Dylanwadwyr a wnaeth waith gwych o ddiffinio'r dylanwadwr a sut roedd brandiau'n rhyngweithio â nhw. Rwyf wedi bod yn ddirmygus iawn ynglŷn â sut mae brandiau'n gweithio gyda dylanwadwyr ac i'r gwrthwyneb, a chredaf fod yr ffeithlun hwn o MDG Advertising yn gwneud gwaith eithriadol wrth fanylu ar sut beth yw perthynas farchnata ddylanwadol lwyddiannus. Yr ffeithlun, Cyflwr Marchnata Dylanwadol: Yr Hyn y Mae angen i Bob Brand ei Wybod,