Targedu Cyd-destunol: Yr Ateb i Amgylcheddau Ad Brand-Ddiogel?

Mae pryderon preifatrwydd cynyddol heddiw, ynghyd â thranc y cwci, yn golygu bod angen i farchnatwyr nawr gynnal ymgyrchoedd mwy personol, mewn amser real ac ar raddfa. Yn bwysicach fyth, mae angen iddynt ddangos empathi a chyflwyno eu negeseuon mewn amgylcheddau brand-ddiogel. Dyma lle mae pŵer targedu cyd-destunol yn dod i rym. Mae targedu cyd-destunol yn ffordd i dargedu cynulleidfaoedd perthnasol gan ddefnyddio geiriau allweddol a phynciau sy'n deillio o'r cynnwys o amgylch rhestr hysbysebion, nad oes angen cwci neu'i gilydd arno

Pam Mae Targedu Cyd-destunol yn hollbwysig i farchnatwyr sy'n llywio'r dyfodol cwci-llai

Rydym yn byw mewn newid paradeim byd-eang, lle mae pryderon preifatrwydd, ynghyd â thranc y cwci, yn rhoi pwysau ar farchnatwyr i gynnal ymgyrchoedd mwy personol ac empathi, mewn amgylcheddau brand-ddiogel. Er bod hyn yn cyflwyno sawl her, mae hefyd yn cyflwyno llawer o gyfleoedd i farchnatwyr ddatgloi tactegau targedu cyd-destunol mwy deallus. Paratoi ar gyfer Dyfodol Cwci-Llai Mae'r defnyddiwr sy'n gynyddol breifat o ran preifatrwydd bellach yn gwrthod y cwci trydydd parti, gydag adroddiad yn 2018 yn datgelu bod 64% o gwcis yn cael eu gwrthod, naill ai

Beth Mae “Marchnata Cyd-destun” yn ei olygu mewn gwirionedd?

Fel rhywun sydd wedi gwneud gyrfa allan o gynnwys, cyfathrebu ac adrodd straeon, mae gen i le arbennig yn fy nghalon ar gyfer rôl “cyd-destun.” Dim ond pan fyddant yn deall cyd-destun y neges y daw'r hyn yr ydym yn ei gyfathrebu - p'un ai mewn busnes neu yn ein bywydau personol - yn berthnasol i'n cynulleidfa. Heb gyd-destun, collir ystyr. Heb gyd-destun, mae cynulleidfaoedd yn drysu ynghylch pam rydych chi'n cyfathrebu â nhw, beth maen nhw i fod i'w gymryd, ac, yn y pen draw, pam eich neges

Mae'r Cwmwl Neges yn Cyfuno Negeseuon Cyd-destunol i Brofiadau Symudol Mewnol

Cyhoeddodd SmartFocus yng Nghyngres Mobile World heddiw y bydd yn cynnig rhith-oleuadau cyntaf y byd. Mae'r bannau rhithwir yn caniatáu marchnata ar sail agosrwydd heb integreiddio na chynnal a chadw caledwedd anodd. Gall cwmnïau sbarduno negeseuon micro-leoliad i alluogi profiadau cyd-destunol gan ddefnyddio cynllun llawr yn unig. Mae technoleg Message Cloud SmartFocus yn rhoi golwg gyfannol i farchnatwyr brand o'u cwsmeriaid, gan eu galluogi i ddarparu rhyngweithiadau marchnata hyd yn oed yn fwy personol gan gynnwys cynigion, taliadau, teyrngarwch ac adolygiadau mewn cyd-destun.

Marchnata Buzzwords o Mashable

Mae'r Folks yn Mashable wedi llunio'r ffeithlun hwn ar 30 diwrnod o Buzzwords Marchnata. Fel boi sy'n methu sefyll marchnata yn siarad, rydw i bob amser yn gwerthfawrogi pan rydyn ni'n edrych yn dda ar farchnata BS. Byddaf yn onest, serch hynny, ac yn cyfaddef fy mod yn credu y gallai'r ffeithlun hwn fod yn llawn ohono. Nid yw termau fel marchnata ystwyth, ffeithlun a gamblo yn farchnata geiriau, maen nhw'n dermau gwirioneddol y mae angen i bob marchnatwr eu deall yn llawn. A fy mwyaf