Sut Mae Hysbysebwyr yn Cyfalafu ar wallgofrwydd Mawrth?

Yn 2015, roedd cyfanswm o 11.3 miliwn o wylwyr cyfartalog Gwallgofrwydd Mawrth yr NCAA, ynghyd â 80.7 miliwn o wylwyr llif fideo byw erioed. Denodd y gêm a wyliwyd fwyaf 28.3 miliwn o wylwyr i gyd. Os nad ydych chi'n credu ei fod yn fargen fawr, dylech geisio gweithio yn Downtown Indianapolis y mis hwn (lle mae ein swyddfeydd)! Byddwn yn gweithio gartref y rhan fwyaf o'r mis. Mae'r ffeithlun hwn o Koeppel Direct yn tynnu sylw at y cyfle aruthrol y mae'n rhaid i frandiau a marchnatwyr ei gyrraedd