Munud Dim o Wirionedd: 8 Cam at Barodrwydd

Yn hwyr y llynedd, fe wnes i sefyll i mewn i gydweithiwr wneud cyflwyniad ar Zero Moment of Truth gan Google. Er bod yna dunnell o ymdrech a deunydd yn cael eu rhoi i ddogfennu'r strategaeth, mae'r deunydd yn weddol elfennol i'r mwyafrif o farchnatwyr modern. Yn y bôn, yr eiliad gwneud penderfyniadau pan fyddwch chi'n penderfynu prynu yw'r Zero Moment of Truth - neu'n syml ZMOT. Dyma'r Cyflwyniad ZMOT wnes i: Dyma fideo manylach ar y