MQLs Are Passé - Ydych chi'n Cynhyrchu MQMs?

Y MQM yw'r arian marchnata newydd. Mae cyfarfodydd â chymhwyster marchnata (MQM) gyda rhagolygon a chwsmeriaid yn gyrru'r cylch gwerthu yn gyflymach ac yn cynyddu'r biblinell refeniw yn well. Os nad ydych yn digideiddio milltir olaf eich ymgyrchoedd marchnata sy'n arwain at fwy o enillion gan gwsmeriaid, mae'n bryd ystyried yr arloesedd marchnata diweddaraf. Rydym wedi hen newid i newid gêm o fyd MQLs i fyd lle mae arweinwyr parod ar gyfer sgwrs yn brif arian marchnata. Mae'r

Y Syniadau Da Marchnata Cynnwys ar gyfer Gyrru Mwy o Draffig ac Ymgysylltu

Yr wythnos hon rydw i'n ôl yn y swyddfa o siarad yn Sioux Falls yn yr Concept ONE Expo. Fe wnes i brif gyflwyniad ar sut y gallai cwmnïau ail-lansio eu rhaglen farchnata ddigidol i arbed amser, arbed adnoddau, gwella'r profiad digidol omni-sianel, ac - yn y pen draw - gyrru mwy o ganlyniadau busnes. Roedd peth o'r cyngor yn wrth-reddfol i safonau ac arferion gorau'r diwydiant. Fodd bynnag, dyna oedd pwynt fy mhrif gyweirnod ... nid yw cynnwys rhyfeddol yn aml

Sut y Dylai Marchnatwyr B2B Gamu i Fyny Eu Strategaethau Marchnata Cynnwys

Wrth i ni barhau i gyfweld arweinwyr marchnata, ymchwilio i dueddiadau ar-lein, a gweld canlyniadau ein hymdrechion ein hunain i gynorthwyo ein cleientiaid, does dim amheuaeth ynghylch pŵer marchnata cynnwys ar gyfer ymdrechion caffael B2B. Mae busnesau yn ymchwilio i'w pryniant nesaf ar-lein yn fwy nag erioed. Y broblem, serch hynny, yw bod cwmnïau'n cynhyrchu cymaint o gynnwys aneffeithiol. Pan ofynnwyd i farchnatwyr B2B llwyddiannus y rheswm pam roedd eu marchnata cynnwys yn gweithio, sgoriodd 85% o ansawdd uwch, yn fwy effeithlon

Wooing Mwy o Brynwyr a Lleihau Gwastraff Trwy Gynnwys Deallus

Mae effeithiolrwydd marchnata cynnwys wedi'i gofnodi'n dda, gan gynhyrchu 300% yn fwy o arweinwyr ar gost 62% yn is na marchnata traddodiadol, yn ôl DemandMetric. Does ryfedd bod marchnatwyr soffistigedig wedi symud eu doleri i gynnwys, mewn ffordd fawr. Y rhwystr, fodd bynnag, yw ei bod yn anodd dod o hyd i ddarn da o'r cynnwys hwnnw (65%, mewn gwirionedd), wedi'i genhedlu'n wael neu'n anneniadol i'w gynulleidfa darged. Mae hynny'n broblem fawr. “Gallwch chi gael y cynnwys gorau yn y byd,” a rennir

Mae Ton o Werth ar gyfer B2B yn y Cyfryngau Cymdeithasol

Rhai stats Cyfryngau Cymdeithasol B2B cyflym: mae 83% o gwmnïau B2B bellach yn postio ar gyfryngau cymdeithasol! Mae 77% o gwmnïau B2B yn disgwyl cynyddu'r amser a dreulir ar gymdeithasol yn ystod y flwyddyn nesaf. Mae 35% o gwmnïau B2B bellach yn tanysgrifio i blatfform monitro cyfryngau cymdeithasol. Fel marchnatwr B2B fy hun, rwyf bob amser yn synnu bod cwmnïau marchnata yn gweld B2B ar ei hôl hi o gymharu â B2B. Roedd cyfryngau cymdeithasol yn ganolbwynt i'n dechreuad a'n twf dros y blynyddoedd. Mae gennym ni