Cynnwys Gated: Eich Porth i Arweinwyr B2B Da!

Mae cynnwys gatiog yn strategaeth a ddefnyddir gan lawer o gwmnïau B2B i roi cynnwys da ac ystyrlon i gael rhai arweinwyr da yn gyfnewid. Ni ellir cyrchu cynnwys gatiau yn uniongyrchol a gall rhywun ei gael ar ôl cyfnewid rhywfaint o wybodaeth bwysig. Mae gatiau ar 80% o asedau marchnata B2B; gan fod cynnwys â giât yn strategol i gwmnïau cynhyrchu plwm B2B. Hubspot Mae'n bwysig gwybod arwyddocâd cynnwys â gatiau os ydych chi'n fenter B2B ac ati

Canllaw Cynhwysfawr i Ddefnyddio Llywiwr Gwerthu LinkedIn

Mae LinkedIn wedi chwyldroi’r ffordd y mae busnesau’n cysylltu â’i gilydd. Manteisiwch i'r eithaf ar y platfform hwn trwy ddefnyddio ei offeryn Sales Navigator. Mae busnesau heddiw, waeth pa mor fawr neu fach, yn dibynnu ar LinkedIn am logi pobl ledled y byd. Gyda dros 720 miliwn o ddefnyddwyr, mae'r platfform hwn yn tyfu bob dydd o ran maint a gwerth. Ar wahân i recriwtio, mae LinkedIn bellach yn brif flaenoriaeth i farchnatwyr sy'n dymuno camu i fyny eu gêm marchnata digidol. Gan ddechrau gyda

MQLs Are Passé - Ydych chi'n Cynhyrchu MQMs?

Y MQM yw'r arian marchnata newydd. Mae cyfarfodydd â chymhwyster marchnata (MQM) gyda rhagolygon a chwsmeriaid yn gyrru'r cylch gwerthu yn gyflymach ac yn cynyddu'r biblinell refeniw yn well. Os nad ydych yn digideiddio milltir olaf eich ymgyrchoedd marchnata sy'n arwain at fwy o enillion gan gwsmeriaid, mae'n bryd ystyried yr arloesedd marchnata diweddaraf. Rydym wedi hen newid i newid gêm o fyd MQLs i fyd lle mae arweinwyr parod ar gyfer sgwrs yn brif arian marchnata. Mae'r

Y Syniadau Da Marchnata Cynnwys ar gyfer Gyrru Mwy o Draffig ac Ymgysylltu

Yr wythnos hon rydw i'n ôl yn y swyddfa o siarad yn Sioux Falls yn yr Concept ONE Expo. Fe wnes i brif gyflwyniad ar sut y gallai cwmnïau ail-lansio eu rhaglen farchnata ddigidol i arbed amser, arbed adnoddau, gwella'r profiad digidol omni-sianel, ac - yn y pen draw - gyrru mwy o ganlyniadau busnes. Roedd peth o'r cyngor yn wrth-reddfol i safonau ac arferion gorau'r diwydiant. Fodd bynnag, dyna oedd pwynt fy mhrif gyweirnod ... nid yw cynnwys rhyfeddol yn aml