Bydd 5 Ffordd o Farchnata Agosrwydd Agosrwydd yn Effeithio ar Brynu Defnyddwyr

Technoleg iBeacon yw'r duedd ffyniannus ddiweddaraf mewn marchnata symudol ac agosrwydd. Mae'r dechnoleg yn cysylltu busnesau â chwsmeriaid cyfagos trwy drosglwyddyddion ynni isel Bluetooth (bannau), anfon cwponau, arddangosiadau cynnyrch, hyrwyddiadau, fideos neu wybodaeth yn uniongyrchol i'w dyfais symudol. iBeacon yw'r dechnoleg ddiweddaraf gan Apple, ac eleni yng nghynhadledd flynyddol y Datblygwr Byd-eang, roedd technoleg iBeacon yn brif bwnc trafod. Gydag Apple yn dysgu mwy i filoedd o ddatblygwyr am y dechnoleg, ac mae cwmnïau'n hoffi

Leveraging Web Analytics

Mae llawer o bobl yn edrych ar gyfluniad nodweddiadol y wefan ac maen nhw'n gweld Gwefan sy'n pwyntio at Alwad i Weithredu ac yna maen nhw'n mesur yr alwad honno i weithredu trwy ddadansoddeg, gan ei galw'n drosiad. Pe baech chi'n tynnu hynny allan, mae'n edrych fel hyn: Y broblem, wrth gwrs, yw bod y Web Analytics yn gartref i dunelli o emau cudd o ddata nad oes unrhyw un yn talu sylw iddynt neu'n eu trosoli. Yn nodweddiadol, defnyddir Analytics

Dim ond oherwydd y gallwch chi…

Ychydig flynyddoedd yn ôl pan darodd Bluetooth y farchnad, roedd bwrlwm yn y diwydiant hysbysebu. Pa mor wych fyddai cael naid hysbyseb ar eich ffôn pan fyddwch yn agos at y cynnyrch, y gwasanaeth neu'r busnes? Gallaf weld hysbysebwyr yn poeri nawr! Dyma ddelwedd wnes i ddod o hyd iddi ar wefan Portffolio sy'n esbonio'r broses. Wrth i rywun ddod o fewn agosrwydd man hysbysebu, cell defnyddiwr â Bluetooth