Creu, Rhannu ac Effaith DPA eich Busnes

Un o'r materion rydw i erioed wedi'i gael gyda dadansoddeg yw bod gwerthwyr o'r farn mai pacio mwy a mwy o fesuriadau yw'r ffordd i wella eu platfformau. Er ei bod yn wych cael miloedd o newidynnau i adrodd arnynt, mae'n anoddach deall pa newidynnau sy'n cael effaith ar eich busnes mewn gwirionedd. Ac mae deall hyd yn oed pa newidynnau yn gofyn y cwestiwn o sut i symud y nodwydd. Mae'n ymddangos bod llwyfannau dadansoddeg bob amser yn cynhyrchu mwy o gwestiynau na