Pa dechnoleg sydd wedi'i dileu gyda ffonau clyfar?

Rydyn ni'n dod i fyny ar ben-blwydd yr iPhone yn 10 oed, a lansiwyd Mehefin 29ain, 2007. Fel unrhyw seicopath argyhoeddiadol, mae ffonau smart yn gallu rhoi ffrynt tebyg. Maent yn gyfeillgar, yn gymwynasgar ac yn ymddangos fel na fyddent yn brifo pryf. Trwy'r amser maent yn lladdwyr sadistaidd sy'n mygu clociau larwm yn eu cwsg ac yn sicrhau na cheir hyd i'ch system GPS byth eto. James Pelton Nid yw ond yn addas bod Rhybuddion Testun Symudol yn lansio'r ffeithlun llofrudd hwn:

Cipolwg rhyfeddol ar Sut mae Cudd-wybodaeth yn Seiliedig ar Leoliad yn Helpu Marchnata Moduron

Ychydig flynyddoedd yn ôl, bûm mewn hyfforddiant ar argymhelliad fy ffrind Doug Theis ar rwydweithio. Doug yw'r rhwydweithiwr gorau rwy'n ei wybod felly roeddwn i'n gwybod y byddai mynychu yn talu ar ei ganfed ... ac fe wnaeth. Yr hyn a ddysgais oedd bod llawer o bobl yn gwneud y camgymeriad o roi gwerth ar y cysylltiad uniongyrchol, yn hytrach na'r cysylltiad anuniongyrchol. Er enghraifft, gallwn fynd allan a cheisio cwrdd â phob cwmni technoleg marchnata i weld a ydyn nhw

Siopa Eich Smotyn: Ap Bargeinion Symudol a Adeiladwyd ar gyfer y Defnyddiwr

Gwobrau symudol, bargeinion symudol, cwponau symudol, e-byst ... mae gan bob un o'r apiau hyn un nodwedd yn gyffredin. Maent i gyd yn gymwysiadau gwthio sy'n diddiwedd y defnyddiwr i ddefnyddio'r hyrwyddiadau sy'n cael eu gwthio iddynt. Mae hynny'n wych i rai defnyddwyr, ond mae llawer o ddefnyddwyr eisiau manteisio ar fargeinion pan fyddant yn barod i wneud hynny. Dyna'r syniad y tu ôl i Shop Your Spot. Rwy'n gwerthfawrogi'r strategaeth y tu ôl i'r cais hwn oherwydd ei fod yn grymuso'r defnyddiwr yn hytrach na'r

Sut i Optimeiddio Tudalen ar gyfer Chwilio Lleol

Mewn cyfres barhaus ar optimeiddio'ch gwefan ar gyfer marchnata i mewn, roeddem am ddarparu dadansoddiad o sut i optimeiddio tudalen sydd i'w chael ar gyfer cynnwys lleol neu ddaearyddol. Mae peiriannau chwilio fel Google a Bing yn gwneud gwaith gwych o godi tudalennau sydd wedi'u targedu'n ddaearyddol, ond mae yna rai pethau y gallwch chi eu gwneud i sicrhau bod eich tudalen leol wedi'i mynegeio'n iawn ar gyfer y rhanbarth cywir ac allweddeiriau neu ymadroddion cysylltiedig. Mae'r chwiliad lleol yn HUGE ...

Ydych chi erioed wedi clywed Plone? Chwe Traed i Fyny?

Postiodd Michael ar y blog ym mis Mai, pan ymwelodd â CMS Expo, fod Plone yn un o'r traciau yno. Plone? Beth yw Plone? Yn ddiweddar, darganfyddais ... Mae Plone ymhlith y 2% uchaf o'r holl brosiectau ffynhonnell agored ledled y byd, gyda 200 o ddatblygwyr craidd a mwy na 300 o ddarparwyr datrysiadau mewn 57 o wledydd. Mae'r prosiect wedi'i ddatblygu'n weithredol er 2001, mae ar gael mewn mwy na 40 o ieithoedd, ac mae ganddo'r hanes diogelwch gorau

Copa Sneak yn Wild Birds Unlimited

Gyda 60 awr yn y gwaith yn ystod yr wythnosau diwethaf, mae wedi bod yn her ychwanegu 20 neu 30 arall ar y prosiect mapio rydw i'n ei wneud ar gyfer Wild Birds Unlimited. Mae yfory yn ddiwrnod mawr, serch hynny, pan fydd WBU yn dangos ymarferoldeb rhai o'i ddeiliaid rhyddfraint. Rydyn ni wir wedi gwasgu llawer o ymarferoldeb i'r wefan hon, ac rydyn ni'n gobeithio gwneud llawer mwy. Mae yna gefn-gefn Gweinyddol cadarn lle gall siopau ddiweddaru eu rhai eu hunain hyd yn oed