Mae Chwiliad Lleol yn Tyfu, Ydych Chi Hyd yn oed ar y Map?

Gall ceisio mynd i dudalen canlyniadau chwilio am dymor allweddair penodol gymryd llawer o waith. Rwy'n synnu at nifer y busnesau lleol, serch hynny, nad ydyn nhw'n manteisio ar Google Local Business. Fe wnes i weithio gyda fy hoff Siop Goffi Indianapolis, The Bean Cup, i gael lleoliad peiriant chwilio da ... ond y cam cyntaf oedd sicrhau eu bod yn cael eu rhestru ar fap Google: Os ydych chi'n chwilio ar Google am goffi