Y 3 nodwedd yn iOS 16 a fydd yn effeithio ar fanwerthu ac e-fasnach

Pryd bynnag y bydd Apple yn cael fersiwn newydd o iOS, mae yna ffanffer enfawr ymhlith defnyddwyr bob amser ar y gwelliannau profiad y byddant yn eu cyflawni gan ddefnyddio Apple iPhone neu iPad. Mae yna effaith sylweddol ar fanwerthu ac e-fasnach hefyd, serch hynny, mae hynny'n aml yn cael ei danddatgan yn y miloedd o erthyglau a ysgrifennwyd o gwmpas y we. Mae iPhones yn dal i ddominyddu marchnad yr Unol Daleithiau gyda 57.45% o'r gyfran o ddyfeisiau symudol - felly nodweddion gwell sy'n effeithio ar fanwerthu ac e-fasnach

8 Tueddiadau mewn Technoleg Meddalwedd Manwerthu

Mae'r diwydiant manwerthu yn ddiwydiant enfawr sy'n cyflawni nifer o dasgau a gweithgareddau. Yn y swydd hon, byddwn yn trafod y prif dueddiadau mewn meddalwedd manwerthu. Heb aros llawer, gadewch inni symud tuag at dueddiadau. Dewisiadau Talu - Mae waledi digidol a gwahanol byrth talu yn ychwanegu'r hyblygrwydd i daliadau ar-lein. Mae'r manwerthwyr yn cael ffordd hawdd ond diogel i fodloni gofynion talu'r cwsmeriaid. Yn y dulliau traddodiadol, dim ond arian parod a ganiateir fel y taliad

Beth yw'r amser gorau i anfon eich e-byst (yn ôl diwydiant)?

Gall amseroedd anfon e-bost gael effaith sylweddol ar gyfraddau agored a chlicio drwodd yr ymgyrchoedd e-bost swp y mae eich busnes yn eu hanfon at danysgrifwyr. Os ydych chi'n anfon miliynau o negeseuon e-bost, gall optimeiddio amser newid ymgysylltiad cwpl y cant ... a all gyfieithu'n hawdd i gannoedd o filoedd o ddoleri. Mae llwyfannau darparwyr gwasanaeth e-bost yn dod yn llawer mwy soffistigedig yn eu gallu i fonitro a gwneud y gorau o amseroedd anfon e-bost. Systemau modern

Ewch i Strategaethau a Heriau i Farchnata Gwyliau yn y Cyfnod Ôl-euog

Mae amser arbennig y flwyddyn rownd y gornel, yr amser rydyn ni i gyd yn edrych ymlaen at ddadflino gyda'n hanwyliaid ac yn bwysicaf oll ymroi i domenni o siopa gwyliau. Er yn wahanol i'r gwyliau arferol, mae eleni'n sefyll ar wahân oherwydd yr aflonyddwch eang gan COVID-19. Tra bod y byd yn dal i gael trafferth delio â'r ansicrwydd hwn ac yn mynd yn ôl i normalrwydd, bydd llawer o draddodiadau gwyliau hefyd yn sylwi ar newid ac efallai'n edrych yn wahanol

Eich Llyfr Chwarae Brand Ar Gyfer Cyflwyno Tymor Gwyliau 2020 Llwyddiannus

Mae'r pandemig COVID-19 wedi cael effaith ddramatig ar fywyd fel rydyn ni'n ei wybod. Mae normau ein gweithgareddau a'n dewisiadau o ddydd i ddydd, gan gynnwys yr hyn rydyn ni'n ei brynu a sut rydyn ni'n mynd ati i wneud hynny, wedi newid heb unrhyw arwydd o ddychwelyd yn ôl i hen ffyrdd unrhyw bryd yn fuan. Gan wybod bod y gwyliau rownd y gornel, bydd gallu deall a rhagweld ymddygiad defnyddwyr yn ystod yr amser anarferol o brysur hwn o'r flwyddyn yn allweddol i guradu llwyddiant, eithriadol.