A yw 2018 Y Flwyddyn Manwerthu wedi marw? Dyma Sut i'w Arbed

Roedd plant a phlant wrth galon yr un mor drist oherwydd cwymp Toys 'R' Us, un o hoelion wyth y diwydiant a'r gadwyn fanwerthu olaf oedd ar ôl a oedd yn canolbwyntio'n llwyr ar deganau. Fe wnaeth y cyhoeddiad cau siop ddileu pob gobaith y gallai’r cawr manwerthu - man hiraeth i rieni, teyrnas ryfedd i blant - gael ei achub. Yr hyn sydd hyd yn oed yn drist yw y gallai Toys 'R' Us fod wedi cael eu hachub. Dioddefodd yr archfarchnad â stoc teganau

Strategaethau Milwrol “Celf Rhyfel” yw'r Ffordd Nesaf i Gafael yn y Farchnad

Mae cystadleuaeth manwerthu yn ffyrnig y dyddiau hyn. Gyda chwaraewyr mawr fel Amazon yn dominyddu e-fasnach, mae llawer o gwmnïau'n ei chael hi'n anodd cadarnhau eu safle yn y farchnad. Nid yw prif farchnatwyr cwmnïau e-fasnach gorau'r byd yn eistedd ar y llinell ochr dim ond gobeithio y bydd eu cynhyrchion yn ennill tyniant. Maent yn defnyddio strategaethau a thactegau milwrol Art of War i wthio eu cynhyrchion o flaen y gelyn. Gadewch i ni drafod sut mae'r strategaeth hon yn cael ei defnyddio i gipio marchnadoedd ... Er bod brandiau trech yn tueddu