Gofyn am Eich Mewnbwn ar Offer SEO ar gyfer Adroddiad Dadansoddwr

Rydym wedi bod yn gweithio'n galed yn ddiweddar yn llunio adroddiad dadansoddwr cynhwysfawr ar y wladwriaeth, hanes ac arferion gorau cyfredol o ran optimeiddio peiriannau chwilio. Ffrwydrodd y diwydiant dros y blynyddoedd ond mae wedi cael ei droi wyneb i waered dros y cwpl diwethaf. Credwn fod cryn dipyn o ddryswch o hyd gyda chwmnïau ynghylch beth sy'n gweithio, beth sydd ddim yn gweithio, gyda phwy i ymgynghori â nhw a pha offer sydd ar gael. Bydd offer yn allweddol yn ein