Yr Offer Gorau ar gyfer Marchnata E-bost Woocommerce

Woocommerce yw'r mwyaf poblogaidd a gellir dadlau ei fod yn un o'r ategion eFasnach gorau ar gyfer WordPress. Mae'n ategyn am ddim sy'n syml ac yn syml i'w sefydlu a'i ddefnyddio. Heb os, y ffordd orau i droi eich gwefan WordPress yn siop e-fasnach gwbl weithredol! Fodd bynnag, i gael a chadw cwsmeriaid, mae angen mwy na siop eFasnach gadarn arnoch chi. Mae angen strategaeth farchnata e-bost gref ar waith i gadw cleientiaid a'u troi i mewn

Convert Pro: Plugin Popup Opt-In Generation Lead ac E-bost ar gyfer WordPress

O ystyried goruchafiaeth WordPress fel system rheoli cynnwys, mae'n syndod cyn lleied o sylw a roddir mewn gwirionedd yn y platfform craidd ar drawsnewidiadau gwirioneddol. Mae bron pob cyhoeddiad - p'un a yw'n fusnes neu'n flog personol - yn ceisio trosi ymwelwyr yn danysgrifwyr neu'n rhagolygon. Fodd bynnag, nid oes unrhyw elfennau o fewn y platfform craidd i ddarparu ar gyfer y gweithgaredd hwn. Mae Convert Pro yn ategyn WordPress cynhwysfawr sy'n cynnig golygydd llusgo a gollwng, ymatebol symudol