Bara Cath, Maile Ohye a Dwrn y Mwnci

Newydd dderbyn yr e-bost hwn: clywais Douglas yn siarad yn Blog Indiana am sut mae SEO wedi marw ac nid yw geiriau allweddol mor bwysig ag yr arferent fod. Sut ydych chi'n argyhoeddi cleientiaid o hyn yn effeithiol? Byddai gennych ddiddordeb mewn cymryd. Nodyn: Er nad yw geiriau allweddol mor bwysig ... mae'n dal yn bwysig defnyddio'r allweddeiriau cywir. Rydyn ni'n treulio llawer o amser gyda'n cleientiaid ar ymchwil allweddair. Y sleid wnes i rannu gyda'r gynulleidfa iddi

Mae SEO yn cael rap gwael ... ond nid yr un hwn!

Cliciwch drwyddo i gael y fideo canlynol: Efallai mai rhan orau'r fideo hon yw bod y cyngor yn wych - yn fanwl ac yn gywir! Fe wnes i ddod o hyd i ychydig mwy o fideos yn Contract Worker, ac mae hyd yn oed mwy o fideos yn sianel Youtube Chuck. Yn ogystal, edrychwch ar flog Chuck!