MailButler: Yn olaf, Cynorthwyydd i Apple Mail sy'n Creigiau!

Wrth i mi ysgrifennu hwn, rydw i ar hyn o bryd yn uffern post. Mae gen i 1,021 o negeseuon e-bost heb eu darllen ac mae fy diffyg ymateb yn rhedeg drosodd i negeseuon uniongyrchol trwy'r cyfryngau cymdeithasol, galwadau ffôn a negeseuon testun. Rwy'n anfon tua 100 o negeseuon e-bost ac yn derbyn tua 200 o negeseuon e-bost bob dydd. Ac nid yw hynny'n cynnwys tanysgrifiadau i gylchlythyrau rwy'n eu caru. Mae fy mewnflwch allan o reolaeth ac mae blwch derbyn sero yr un mor realistig i mi â deinosor pinc. Rydw i wedi defnyddio tunnell

Sgowt: Gwasanaeth ar gyfer Anfon Cardiau Post am $ 1 yr un

Mae Sgowt yn wasanaeth syml sy'n gwneud un peth - mae'n caniatáu ichi anfon cardiau post lliw llawn 4 × 6 wedi'u haddasu gennych chi. Rydych chi'n cyflenwi'ch delweddau blaen a chefn eich hun, yn darparu rhestr o gyfeiriadau (gallwn ni eich helpu chi i'w adeiladu neu gallwch chi ei wneud eich hun), a byddan nhw'n argraffu cerdyn post hardd ac yna'n ei bostio at unrhyw nifer o'ch cwsmeriaid neu gleientiaid ar gyfer $ 1.00 yr un. Sut mae Sgowtiaid yn Gweithio Ychwanegu Delweddau - Defnyddiwch eu

AddShoppers: Llwyfan Apps Masnach Gymdeithasol

Mae apiau AddShoppers yn eich helpu i hybu refeniw cymdeithasol, ychwanegu botymau rhannu a darparu dadansoddeg i chi ar sut mae cymdeithasol yn effeithio ar fasnach. Mae AddShoppers yn helpu darparwyr e-fasnach i drosoli cyfryngau cymdeithasol i wneud mwy o werthiannau. Mae eu botymau rhannu, gwobrau cymdeithasol, ac apiau rhannu prynu yn eich helpu i gael mwy o gyfranddaliadau cymdeithasol a all wedyn droi’n werthiannau cymdeithasol. Mae dadansoddeg AddShoppers yn eich helpu i olrhain eich enillion ar fuddsoddiad a deall pa sianeli cymdeithasol sy'n trosi. Mae AddShoppers yn cynyddu ymgysylltiad cwsmeriaid trwy integreiddio