Sendoso: Cymell Ymgysylltu, Caffael a Chadw gyda'r Post Uniongyrchol

Pan oeddwn i'n gweithio ar blatfform SaaS mawr, un ffordd effeithiol yr oeddem ni'n arfer symud taith y cwsmer ymlaen oedd trwy anfon anrheg unigryw a gwerthfawr i'n cwsmeriaid targed. Er bod y gost fesul trafodiad yn ddrud, cafodd y buddsoddiad elw anhygoel ar fuddsoddiad. Gyda theithio busnes i lawr a digwyddiadau wedi'u canslo, mae gan farchnatwyr rai opsiynau cyfyngedig i gyrraedd eu rhagolygon. Heb sôn am y ffaith bod cwmnïau'n gyrru mwy o sŵn drwodd

Mae TaxJar yn Cyflwyno Emmet: Deallusrwydd Artiffisial Treth Gwerthu

Un o heriau mwy chwerthinllyd e-fasnach y dyddiau hyn yw bod pob llywodraeth leol eisiau neidio ar fwrdd a phennu eu treth werthu eu hunain i gynhyrchu mwy o refeniw i'w rhanbarth. Hyd heddiw, mae dros 14,000 o awdurdodaethau trethu yn yr Unol Daleithiau gyda 3,000 o gategorïau treth cynnyrch. Nid yw'r person cyffredin sy'n gwerthu ffasiwn ar-lein yn sylweddoli bod y ffwr y gwnaethon nhw ei ychwanegu at gynnyrch bellach yn dosbarthu eu dillad yn wahanol ac yn gwneud y pryniant hwnnw

Cyfrin: Nodweddion Pwerus Hawdd i'w Defnyddio ar gyfer Caffael Cwsmeriaid ar y Safle

Mae un o'n cwsmeriaid ar Squarespace, system rheoli cynnwys sy'n darparu'r holl bethau sylfaenol - gan gynnwys eFasnach. Ar gyfer cleientiaid hunanwasanaeth, mae'n llwyfan gwych gyda llawer o opsiynau. Rydym yn aml yn argymell WordPress wedi'i westeio oherwydd ei alluoedd a'i hyblygrwydd diderfyn ... ond i rai mae Squarespace yn ddewis cadarn. Er nad oes gan Squarespace yr API a miliynau o integreiddiadau wedi'u cynhyrchu sy'n barod i fynd, gallwch ddod o hyd i offer gwych i wella'ch gwefan o hyd. Rydym ni

OneSignal: Ychwanegu Hysbysiadau Gwthio yn ôl Penbwrdd, Ap, neu E-bost

Bob mis, byddwn i'n cael cwpl o filoedd o ymwelwyr yn dychwelyd trwy hysbysiadau gwthio porwr y gwnaethon ni eu hintegreiddio. Yn anffodus, mae'r platfform a ddewiswyd gennym bellach yn cau i lawr felly roedd yn rhaid imi ddod o hyd i un newydd. Yn waeth, nid oes unrhyw ffordd o fewnforio'r hen danysgrifwyr hynny yn ôl i'n gwefan felly rydyn ni'n mynd i daro. Am y rheswm hwnnw, roedd angen i mi ddewis platfform sy'n adnabyddus ac yn raddadwy. Ac fe wnes i ddod o hyd iddo yn OneSignal. Dim yn unig

Databox: Tracio Perfformiad a Darganfod Mewnwelediadau mewn Amser Real

Datrysiad dangosfwrdd yw Databox lle gallwch ddewis o blith dwsinau o integreiddiadau a adeiladwyd ymlaen llaw neu ddefnyddio eu API a'u SDKs i gydgrynhoi data o'ch holl ffynonellau data yn hawdd. Nid oes angen codio ar eu Dylunydd Databox, gyda llusgo a gollwng, addasu, a chysylltiadau ffynhonnell ddata syml. Nodweddion Databox Cynnwys: Rhybuddion - Gosod rhybuddion ar gyfer cynnydd ar fetrigau allweddol trwy wthio, e-bost, neu Slack. Templedi - mae gan Databox gannoedd o dempledi eisoes yn barod

Fomo: Cynyddu Trosiadau trwy Brawf Cymdeithasol

Bydd unrhyw un sy'n gweithio yn y gofod e-fasnach yn dweud wrthych nad pris yw'r ffactor mwyaf wrth oresgyn pryniant, ei ymddiriedaeth. Mae prynu o safle siopa newydd yn cymryd naid ffydd gan ddefnyddiwr nad yw erioed wedi prynu o'r safle o'r blaen. Mae dangosyddion ymddiriedaeth fel SSL estynedig, monitro diogelwch trydydd parti, a graddfeydd ac adolygiadau i gyd yn hollbwysig ar wefannau masnach oherwydd eu bod yn rhoi ymdeimlad i'r siopwr eu bod yn gweithio gyda

Siaradadwy: Adeiladu, Tracio, Profi, a Dadansoddi Rhaglenni Cyfeirio ar gyfer E-Fasnach

Yn ôl adroddiadau mae Cymdeithas Marchnata Word of Mouth yn adrodd bod tua 2.4 biliwn o sgyrsiau cysylltiedig â brand bob dydd yn yr Unol Daleithiau. Yn ôl Nielsen, mae 90% o bobl yn ymddiried yn argymhellion busnes gan rywun maen nhw'n ei adnabod Mae ymddygiad prynu wedi cael ei ddylanwadu'n gymdeithasol ers dechrau amser. Ymhell cyn i rwydweithiau cymdeithasol fel Facebook a Twitter eich cadw yn y ddolen rithwir, roedd eich rhwydwaith corfforol yn cael effaith ar yr hyn a brynoch a ble rydych chi

Chartio: Archwilio Data yn Seiliedig ar y Cwmwl, Siartiau a Dangosfyrddau Rhyngweithiol

Ychydig o ddangosfwrdd sy'n datrys y gallu i gysylltu â bron popeth, ond mae Chartio yn gwneud gwaith gwych gyda rhyngwyneb defnyddiwr sy'n hawdd neidio iddo. Gall busnesau gysylltu, archwilio, trawsnewid a delweddu o bron unrhyw ffynhonnell ddata. Gyda chymaint o ffynonellau data ac ymgyrchoedd marchnata gwahanol, mae'n anodd i farchnatwyr gael golwg lawn ar gylch bywyd cwsmer, ei briodoli a'i effaith gyffredinol ar refeniw. Chartio Trwy gysylltu â phawb