PerfectBanner: Profi, Optimeiddio, ac Awtomeiddio ar gyfer Hysbysebion Baner

Mae gennym hysbysebion baner ar ein gwefan ac yn aml mae'n rhaid i mi gymeradwyo sawl enghraifft o hysbysebion baner ar gyfer ein hysbysebwyr mwyaf selog. Maent yn sylweddoli na fyddant yn trosoledd y traffig yn llawn yma oni bai eu bod yn profi ac yn optimeiddio eu hysbysebion baner. Mae hynny'n dasg anodd gyda'r mwyafrif o systemau, gan gynnwys Google. Mae'n rhaid i chi uwchlwytho sawl achos, yna gadewch iddyn nhw redeg yn ddigon hir i gael rhywfaint o ddilysrwydd ystadegol (a all gymryd amser hir