Fy Swyddfa Gartref wedi'i Diweddaru ar gyfer Recordio Fideo a Phodlediad

Pan symudais i mewn i'm swyddfa gartref ychydig flynyddoedd yn ôl, roedd gen i lawer o waith yr oedd angen i mi ei wneud i'w wneud yn ofod cyfforddus. Roeddwn i eisiau ei sefydlu ar gyfer recordio fideo a phodledu ond hefyd ei wneud yn ofod cyfforddus lle rydw i'n mwynhau treulio oriau hir. Mae bron yno, felly roeddwn i eisiau rhannu rhai o'r buddsoddiadau a wnes i yn ogystal â pham. Dyma ddadansoddiad o