20 Awgrym ar gyfer Gyrru Trosiadau E-Fasnach y Tymor Gwyliau hwn

Mae'r cloc yn tician, ond nid yw'n rhy hwyr i ddarparwyr e-fasnach gyweirio eu gwefannau i yrru mwy o drosiadau. Mae'r ffeithlun hwn gan yr arbenigwyr optimeiddio trosi yn y da yn nodi 17 awgrym optimeiddio solet y dylech fod yn eu rhoi ar waith ar unwaith os ydych chi'n gobeithio manteisio ar draffig prynu gwyliau y tymor hwn. Mae yna dair strategaeth allweddol y dylech chi fod yn eu defnyddio bob amser y profwyd eu bod bob amser yn gyrru addasiadau ychwanegol ar gyfer gwyliau

Pam y bydd 2016 yn Bwynt Tipio Byd-eang ar gyfer yr Economi Symudol

Mae gwyddonwyr yn Antarctica yn lawrlwytho gemau symudol. Mae rhieni yn Syria yn poeni am blant yn defnyddio gormod o dechnoleg. Mae ynyswyr yn Samoa Americanaidd yn cysylltu â 4G, ac mae sherpas yn Nepal yn sgwrsio ar eu ffonau smart wrth lugio llwythi 75 pwys. Beth sy'n Digwydd? Mae'r economi symudol yn cyrraedd pwynt tipio byd-eang. Rydyn ni'n clywed y niferoedd mawr trwy'r amser. 800 miliwn o danysgrifwyr symudol newydd gyda ffonau smart eleni, yn fyd-eang. 600 miliwn yn fwy yn 2016. Ychwanegwch y cyfan gyda'r presennol

Portread o Ddefnyddiwr Symudol

Mae technoleg symudol yn newid popeth. Gall defnyddwyr siopa, cael cyfarwyddiadau, pori'r we, rhyngweithio â ffrindiau trwy amrywiaeth eang o ffurfiau cyfryngau, a dogfennu eu bywydau gydag un ddyfais sy'n ddigon bach i ffitio yn eu pocedi. Erbyn 2018, amcangyfrifir y bydd 8.2 biliwn o ddyfeisiau symudol gweithredol yn cael eu defnyddio. Yr un flwyddyn honno, disgwylir i fasnach symudol ddod i ben $ 600 biliwn mewn gwerthiannau blynyddol. Yn amlwg, mae'r byd busnes yn cael ei chwyldroi gan y diweddaraf hwn

Yn darparu Profiad Defnyddiwr Cyson gyda HTML5

Mae'r farchnad symudol yn dameidiog yn fwy nag erioed o'r blaen, a chydag amser, gall ddod yn fwy tameidiog fyth. Mae'r ymchwil ddiweddaraf gan comScore Inc. sy'n ymwneud â chwarter olaf 2012 yn datgelu bod Android wedi cadw ei safle fel yr OS mwyaf poblogaidd yn y gofod symudol. Mae 53.4% ​​o ddyfeisiau symudol bellach yn rhedeg ar Android OS, ac mae hyn yn cynrychioli cynnydd o 0.9% o'r chwarter blaenorol. Mae Apple iOS yn pweru 36.3% o'r holl ddyfeisiau symudol, ond mae wedi gweld a

Mae M-Fasnach yn Gwneud Penffordd

Nid oes amheuaeth amdano. Mae mwy a mwy o ddefnyddwyr yn prynu tabledi ac yn eu defnyddio ar gyfer e-fasnach oherwydd y cyfleustra y mae'n ei ddarparu. Mae'r adroddiad diweddaraf gan eMarketer yn cadarnhau hyn ac yn rhagweld ymchwydd mewn masnach llechen, gan droi'r m-fasnach yn ddiwydiant $ 50 biliwn y flwyddyn nesaf. Y gwariant cyffredinol ar fasnach symudol, gan gynnwys tabledi a ffonau clyfar, yn 2012 oedd $ 24.66 biliwn, ac roedd y ffigur hwn yn cynrychioli cynnydd o 81% o ffigurau 2011. Mae hynny'n eithaf