Mae Lyris yn Lansio Personoli Cynnwys Awtomataidd

Mae Lyris wedi rhyddhau Lyris Predictive Personalization, peiriant cynnwys i gyhoeddwyr gyfuno dysgu peiriannau ag awtomeiddio negeseuon digidol i gyflwyno cynnwys wedi'i gyd-destunoli i bob tanysgrifiwr unigol. Trwy gyfuno cynnwys yn effeithiol â data demograffig ac ymddygiadol y gynulleidfa, mae Personoli Rhagfynegol Lyris yn cynyddu trosiadau a hysbysebu refeniw trwy rymuso cyhoeddwyr i sicrhau'r ymgysylltiad mwyaf posibl. Mae cleientiaid eisoes yn gweld cynnydd o 2x i 3x mewn cyfraddau agored a chlicio drwodd, gostyngiad o 25% i 50% mewn corddi tanysgrifiwr, ac arbed

5 Techneg i Ddod â'ch E-byst yn Fyw

Gyda dros 68% o'r holl e-bost yn SPAM, nid yn unig mae'n anodd cael eich e-bost i'r mewnflwch, mae angen cryn dipyn o sylw i'w agor a chlicio ar y cynnwys. Efallai mai trosoli cynnwys e-bost byw yw'r strategaeth sy'n rhoi eich e-byst dros ben llestri. Mae cynnwys cynnwys e-bost byw sy'n addasu mewn amser real yn allweddol i gyflwyno gwybodaeth berthnasol i'ch tanysgrifwyr ar yr eiliad iawn. Yn yr ffeithlun isod

10 Awgrym ar Gyflawniad Gwyliau

O hyn tan ddiwedd y flwyddyn, mae mewnflwch ym mhobman yn ymladd sbam. Yn anffodus, mae'r siawns y bydd eich e-bost yn canfod ei ffordd i mewn i ffolder sbam yn eithaf da. Yn enwedig os nad ydych wedi bod yn anfon yn aml ac yn defnyddio arferion gorau marchnata e-bost. Gall marchnatwyr digidol wynebu ffordd hir a throellog wrth gael negeseuon e-bost at gwsmeriaid yr adeg hon o'r flwyddyn. Dyma 10 awgrym ar gyfer sicrhau bod eich negeseuon yn eu gwneud yn flychau derbyn gwyliau. O

Fideo: Cynnwys yn erbyn Backlinks

Mae llawer o bobl yn treulio ac yn gwerthu eu hamser ar optimeiddio eu gwefan, ac yn dirwyn i ben yn crafu eu pennau pan fydd safle arall â mwy o safle ond nad yw wedi'i optimeiddio. Y rheswm am hyn yw mai dim ond hanner y frwydr yw optimeiddio'r cynnwys, mae'n cael sylw gwefannau eraill sydd wir yn gwthio'ch gwefan i fyny'r Canlyniadau Chwilio. Gwaith y peiriant chwilio yw darparu canlyniadau perthnasol. Os yw llawer o wefannau uchel eu parch eraill yn tynnu sylw atoch chi