Cwmwl MOLOCO: Datrysiadau Ad Symudol wedi'u Pweru gan Ddata, wedi'u Pweru gan AI ar gyfer Apiau Symudol

Mae MOLOCO Cloud yn blatfform prynu awtomataidd ar gyfer rhestr hysbysebion ar draws cyfnewidfeydd rhaglennu a rhwydweithiau ad mewn app mwyaf blaenllaw'r byd. Bellach ar gael fel platfform yn y cwmwl ar gyfer pob marchnatwr ap, mae MOLOCO Cloud yn cael ei bweru gan dechnoleg dysgu peiriannau perchnogol sy'n grymuso marchnatwyr symudol i drosoli data plaid gyntaf a signalau cyd-destunol o bob rhan o'r ecosystem raglennu i optimeiddio ymgyrchoedd hysbysebu yn awtomatig yn seiliedig ar amrywiaeth o metrigau perfformiad. Nodweddion Cwmwl MOLOCO Cynnwys Cyfnewidiadau - cyrraedd symudol

Sut i Gyfrifo Gwerth Oes Eich Defnyddiwr Ap Symudol

Mae gennym fusnesau cychwynnol, cwmnïau sefydledig, a hyd yn oed cwmnïau hynod ddadansoddol a soffistigedig sy'n dod atom ni am gymorth i dyfu eu busnes ar-lein. Waeth beth yw maint neu soffistigedigrwydd, pan ofynnwn am eu cost fesul caffaeliad a gwerth oes cwsmer (LTV), rydym yn aml yn cael ein syllu â syllu gwag. Mae gormod o gwmnïau'n cyfrifo cyllidebau yn syml: Gyda'r persbectif hwn, mae marchnata'n dirwyn i ben wrth fynd i'r golofn gostau. Ond nid yw marchnata yn gost fel eich rhent chi ... ydyw

MobileAppTracking: SDK ar gyfer Priodoli Gosod Symudol

Mae MobileAppTracking yn cynnig SDK (Android neu iOS) i integreiddio'r adroddiadau ar unrhyw rwydwaith ad neu bartner cyhoeddi yn hawdd i'ch fframwaith datblygu. Unwaith y bydd y SDK wedi'i integreiddio, gallwch olrhain digwyddiadau yn ddeinamig gan unrhyw bartner trydydd parti. Nid yw MobileAppTracking yn dibynnu ar yr UDID fel y dull priodoli - maent yn cefnogi sawl dewis arall priodoli sy'n cydymffurfio â pholisïau'r siop app. Traciwch osodiadau ap symudol ac ymgysylltu â defnyddwyr yn ôl i'ch hysbysebu symudol

Playnomeg: Rhagfynegydd Gwerth Caffael Ap Symudol (AVP)

Mae gwerthu eich cymhwysiad symudol yn strategaeth gwerth uchel, uchel ei gwerth, felly mae caffael arweinwyr a sicrhau bod yr arweinwyr hynny yn trosi, aros ymlaen, ac ailwerthu fel cwsmeriaid. Mewn amgylchedd marchnata aml-sianel, mae'n hollbwysig deall ble rydych chi'n cael yr elw o'r ansawdd gorau ar fuddsoddiad. Nid yw hynny'n cael ei fesur yn syml gan gost fesul clic - rhaid deall gwerth oes y cwsmer symudol hefyd. Gwerth oes cwsmer (CLV neu CLTV), gwerth cwsmer gydol oes (LCV), neu werth oes defnyddiwr (LTV)

SmartDocs: Rheoli Cadwrfa Microsoft Word

Mae'r rhan fwyaf o dimau Marchnata B2B yn cael eu hunain yn ysgrifennu cynigion (RFP) a deunydd marchnata yn Microsoft Word drosodd a throsodd. Unwaith y bydd eich busnes yn dechrau tyfu, fe welwch fod gennych ddogfennaeth ledled y lle. Rydym yn defnyddio Google Docs ar gyfer ein dogfennaeth cleientiaid a'n cydweithredu. Rydym yn defnyddio Tinderbox ar gyfer ein cadwrfa cynnig. Gan fod mwyafrif y cwmnïau menter yn parhau i ddefnyddio Microsoft Word i ysgrifennu eu dogfennaeth ... nid oes ffordd hawdd o drosoledd