Strategaethau Marchnata Lleol ar gyfer Busnesau Aml-leoliad

Mae'n hawdd gweithredu busnes aml-leoliad llwyddiannus ... ond dim ond pan fydd gennych chi'r strategaeth farchnata leol gywir! Heddiw, mae gan fusnesau a brandiau gyfle i ehangu eu cyrhaeddiad y tu hwnt i gwsmeriaid lleol diolch i ddigideiddio. Os ydych chi'n berchennog brand neu'n berchennog busnes yn yr Unol Daleithiau (neu unrhyw wlad arall) gyda'r strategaeth gywir gallwch chi gyflwyno'ch cynhyrchion a'ch gwasanaethau i ddarpar gwsmeriaid ledled y byd. Dychmygwch fusnes aml-leoliad fel

OneLocal: Cyfres o Offer Marchnata ar gyfer Busnesau Lleol

Mae OneLocal yn gyfres o offer marchnata sydd wedi'u cynllunio i fusnesau lleol gael mwy o gwsmeriaid i mewn i gerdded i mewn, atgyfeiriadau, ac - yn y pen draw - i dyfu refeniw. Mae'r platfform yn canolbwyntio ar unrhyw fath o gwmni gwasanaeth rhanbarthol, sy'n rhychwantu'r diwydiannau modurol, iechyd, lles, gwasanaethau cartref, yswiriant, eiddo tiriog, salon, sba, neu ddiwydiannau manwerthu. Mae OneLocal yn darparu cyfres i ddenu, cadw a hyrwyddo'ch busnes bach, gydag offer ar gyfer pob rhan o daith y cwsmer. Mae offer cwmwl OneLocal yn helpu

ReachEdge i Helpu Busnesau Lleol i Gael Mwy o Gwsmeriaid

Mae busnesau lleol yn colli bron i dri chwarter eu harweinwyr oherwydd gollyngiadau yn eu proses werthu a marchnata. Hyd yn oed os ydyn nhw'n llwyddo i gyrraedd defnyddwyr ar-lein, nid oes gan lawer o fusnesau wefan sydd wedi'i hadeiladu i drosi arweinyddion, peidiwch â mynd ar drywydd arweinyddion yn gyflym neu'n rheolaidd, ac nid ydyn nhw'n gwybod pa rai o'u ffynonellau marchnata sy'n gweithio. Mae ReachEdge, system farchnata integredig o ReachLocal, yn helpu busnesau i ddileu'r gollyngiadau marchnata costus hyn a gyrru mwy o gwsmeriaid trwy eu

Balihoo: Awtomeiddio Marchnata Lleol

Heddiw cawsom Shane Vaughan ar y sioe radio yn trafod awtomeiddio marchnata lleol. Mae Shane yn Brif Swyddog Meddygol Balihoo, cwmni sy'n darparu gwasanaethau awtomeiddio marchnata lleol. Mae Balihoo yn blatfform awtomeiddio marchnata sy'n gwasanaethu cwmnïau menter sydd ag anghenion marchnata ar lefel leol, fel rhyddfreintiau, dosbarthu manwerthu, neu gwmnïau gwasanaeth lleol. Mae enghreifftiau fel 1800Doctors.com, Geico, MattressFirm i enwi ond ychydig. Balihoo yw prif ddarparwr technoleg a gwasanaethau Awtomeiddio Marchnata Lleol i frandiau cenedlaethol

Ymddygiad Symudol Lleol Cymdeithasol

Mae Rocketfuel wedi cynhyrchu'r ffeithlun hwn gyda rhai manylion ar gyfer ymddygiad symudol, cymdeithasol a lleol. Mae croestoriad marchnata cymdeithasol, lleol a symudol yn gyfle cynnar sydd heb ei gyffwrdd o hyd i farchnatwyr. Er mwyn gwneud rhywfaint o synnwyr o dirwedd SoLoMo, fe wnaethom ddatblygu ffeithlun SoLoMo sy'n cyfuno'r ymchwil diwydiant mwyaf perthnasol â'n hymchwil sylfaenol ein hunain i rannu'r hyn sydd angen i chi ei wybod am y tri sffêr dylanwad defnyddwyr sy'n gorgyffwrdd yn aml.