ShippingEasy: Prisio Llongau, Olrhain, Labelu, Diweddariadau Statws, a Gostyngiadau ar gyfer E-Fasnach

Mae yna dunnell o gymhlethdod gydag eFasnach - o brosesu taliadau, logisteg, cyflawni, hyd at gludo a dychwelyd - bod y mwyafrif o gwmnïau yn tanamcangyfrif wrth iddyn nhw fynd â'u busnes ar-lein. Llongau, efallai, yw un o agweddau pwysicaf unrhyw bryniant ar-lein - gan gynnwys cost, amcangyfrif o'r dyddiad dosbarthu, ac olrhain. Roedd costau ychwanegol cludo, trethi a ffioedd yn gyfrifol am hanner yr holl droliau siopa a adawyd. Roedd cludo araf yn gyfrifol am 18% o siopa segur

GoSite: Llwyfan All-In-One i Fusnesau Bach Fynd yn Ddigidol

Nid yw integreiddiadau yn arbennig o hawdd rhwng y gwasanaethau sydd eu hangen ar eich busnesau bach a'r llwyfannau sydd ar gael. Er mwyn i awtomeiddio mewnol a phrofiad cwsmeriaid di-dor weithio'n dda gall fod y tu allan i'r gyllideb i'r mwyafrif o fusnesau bach. Mae angen ymarferoldeb ar fusnesau bach sy'n rhychwantu'r mwyafrif o lwyfannau: Gwefan - gwefan lân sydd wedi'i optimeiddio ar gyfer chwiliad lleol. Negesydd - y gallu i gyfathrebu'n effeithiol ac yn hawdd mewn amser real gyda rhagolygon. Archebu - amserlennu hunanwasanaeth gyda chanslo, nodiadau atgoffa a

Databox: Tracio Perfformiad a Darganfod Mewnwelediadau mewn Amser Real

Datrysiad dangosfwrdd yw Databox lle gallwch ddewis o blith dwsinau o integreiddiadau a adeiladwyd ymlaen llaw neu ddefnyddio eu API a'u SDKs i gydgrynhoi data o'ch holl ffynonellau data yn hawdd. Nid oes angen codio ar eu Dylunydd Databox, gyda llusgo a gollwng, addasu, a chysylltiadau ffynhonnell ddata syml. Nodweddion Databox Cynnwys: Rhybuddion - Gosod rhybuddion ar gyfer cynnydd ar fetrigau allweddol trwy wthio, e-bost, neu Slack. Templedi - mae gan Databox gannoedd o dempledi eisoes yn barod

Wrike: Cynyddu Cynhyrchedd, Cydweithio, ac Integreiddio Eich Cynhyrchu Cynnwys

Nid wyf yn siŵr beth fyddem yn gallu ei wneud heb lwyfan cydweithredu ar gyfer ein cynhyrchiad cynnwys. Wrth i ni weithio ar ffeithluniau, papurau gwyn, a hyd yn oed postiadau blog, mae ein proses yn symud o ymchwilwyr, i awduron, i ddylunwyr, i olygyddion a'n cleientiaid. Yn syml, mae gormod o bobl yn cymryd rhan i fod yn pasio ffeiliau yn ôl ac ymlaen rhwng Google Docs, DropBox neu e-bost. Mae angen prosesau a fersiwn arnom er mwyn gwthio cynnydd ymlaen ar ddwsinau o

Pwyth: Gorchymyn Unedig a Rheoli Rhestr

Mae Stitch Labs yn cynnig rheolaeth unedig a rheolaeth rhestr eiddo ar draws sianeli e-fasnach. Osgoi rhoi meintiau rhestr eiddo â llaw i daenlenni, dod o hyd i anfonebau, neu edrych am wybodaeth gyswllt. Mae Stitch yn caniatáu ichi werthu mewn sawl sianel werthu a rheoli rhestr eiddo o un lleoliad Nodweddion Pwyth Sianeli Gwerthu Lluosog - Rheoli popeth o archebu i daliadau i gludo mewn un system sengl. Rheoli Rhestr - cadw rhifau cywir a sicrhau bod archebion yn cael eu prosesu'n gywir. Olrhain Archeb - awtomeiddio

Cydgyfeirio: CRM Cwmwl Integredig ar gyfer SMB

Mae systemau Rheoli Perthynas Cwsmer yn un o'r drygau angenrheidiol hynny ... oni bai eu bod wedi'u datblygu'n dda. Os yw'n system anodd, mae'n ei gwneud yn ofynnol i'r cwmni anghyfleustra ei weithwyr, mae angen gormod o amser ac egni arno, ac nid yw'n rhoi cyngor gweithredadwy i chi. Mae systemau CRM mwy newydd bellach yn dod i'r amlwg sy'n eu teilwra'n agos i'r prosesau mewnol y mae timau gwerthu a marchnata yn eu cymryd. Mae Converge yn diffinio'i hun fel CRM cwmwl pwerus, ond syml ar gyfer bach

Zapier: Awtomeiddio Llif Gwaith ar gyfer Busnes

Wnes i erioed sylweddoli y byddai'n rhaid i mi aros 6 blynedd cyn i ni ddechrau gweld cymwysiadau sy'n delweddu rhyngwynebau rhaglennu cymwysiadau yn ddeallus ... ond rydyn ni'n cyrraedd yno o'r diwedd. Yahoo! Lansiwyd pibellau yn 2007 ac roedd ganddo rai cysylltwyr ar gyfer trin a chysylltu systemau, ond nid oedd ganddo integreiddio â llu o wasanaethau gwe ac APIs a oedd yn ffrwydro ar draws y we. Mae Zapier yn ei hoelio… gan eich galluogi i awtomeiddio tasgau rhwng gwasanaethau ar-lein - 181 ar hyn o bryd! Mae Zapier ar gyfer