Arweinydd: Llwyfan Marchnata Organig ar gyfer Eich Menter MarTech Stack

Rydym yn oes y gorlwytho gwybodaeth. Gyda llif cyson o ddata heddiw, gall hyd yn oed y marchnatwr digidol mwyaf sawr deimlo ei fod wedi ei lethu. Nid oes angen yr ateb i bob cwestiwn arnoch chi - dim ond yr allwedd i ddatgloi gwerth yn eich ymgyrchoedd a'ch rhaglenni sydd ei angen arnoch chi. Mae angen gwasanaeth arnoch chi sydd wedi'i bersonoli, yn hygyrch ac yn effeithlon. Mae Cyflwyno Ffyrdd Newydd i Archwilio a Rhannu Mewnwelediadau a Chyfleoedd mewn Arweinydd Searchlight Conductor yn datgelu cyfres newydd o nodweddion ar gyfer ein

Sut i Gadw Eich Defnyddwyr yn Hapus Wrth Ryddhau Diweddariad Mawr i'ch Cais

Mae tensiwn cynhenid ​​yn natblygiad cynnyrch rhwng gwella a sefydlogrwydd. Ar y naill law, mae defnyddwyr yn disgwyl nodweddion newydd, ymarferoldeb ac efallai hyd yn oed edrychiad newydd; ar y llaw arall, gall newidiadau ôl-danio pan fydd rhyngwynebau cyfarwydd yn diflannu'n sydyn. Mae'r tensiwn hwn ar ei fwyaf pan fydd cynnyrch yn cael ei newid mewn ffordd ddramatig - cymaint fel y gallai gael ei alw'n gynnyrch newydd hyd yn oed. Yn CaseFleet fe wnaethon ni ddysgu rhai o'r gwersi hyn y ffordd galed, er

Demograffeg Cyfryngau Cymdeithasol

Nid wyf yn siŵr o werth gwirioneddol edrych ar ddemograffeg yn ôl gwefan cyfryngau cymdeithasol pan fydd treiddiad ac amrywiaeth y gwefannau cyfryngau cymdeithasol hyn mor eang. Y gwir yw y gallwch ddod o hyd i bocedi o ragolygon neu bwndeli diwydiant ym mhob un ohonynt. Mae'n debyg ei bod hi braidd yn ddiddorol gweld bod naws yn y ddemograffeg yn seiliedig ar y platfform, serch hynny. Mewn byd perffaith, byddai'ch brand yn creu presenoldeb

Mae SEO Yn farw

Mae SEO wedi marw fel rydyn ni'n ei wybod. Mae'r hen fathemateg o backlinks cynyddol a stwffio geiriau allweddol bellach yn darged i Google adnabod eich gwefan a'i gladdu yn y canlyniadau chwilio. Nid yw SEO bellach yn broblem fathemateg, mae'n broblem ddynol. Mae dangosyddion cymdeithasol yn dod yn allweddol i raddio ac mae algorithmau cyswllt yn ymddeol. Mae'n bryd ichi weld y gwir am SEO ... ac addasu yn unol â hynny. Wrth gwrs gwnaethom ddefnyddio a

7 Arfer Cymhwysiad Gwe 2.0 Llwyddiannus

Ysgrifennodd Dion Hinchcliffe erthygl wych yn Ajax Developers Journal, dyma fy hoff ddyfyniad: Hanfodion Leveraging Web 2.0 Rhwyddineb Defnydd yw nodwedd bwysicaf unrhyw Wefan, cymhwysiad Gwe, neu raglen. Agorwch eich data cymaint â phosibl. Nid oes dyfodol mewn celcio data, dim ond ei reoli. Ychwanegwch ddolenni adborth yn ymosodol at bopeth. Tynnwch y dolenni allan nad ydyn nhw fel petaent o bwys a phwysleisiwch y rhai sy'n rhoi canlyniadau.