Pa Fesurau y mae angen i Farchnatwyr eu Cymryd i Lwyddo Ar-lein

Yn yr 21ain ganrif gwelwyd ymddangosiad cymaint o dechnolegau sy'n ein galluogi i farchnata busnesau yn llwyddiannus mewn ffordd fwy integredig ac effeithiol o'i gymharu â'r gorffennol. O flogiau, siopau e-fasnach, marchnadoedd ar-lein i sianeli cyfryngau cymdeithasol, mae'r we wedi dod yn arena gyhoeddus o wybodaeth i gwsmeriaid ei chwilio a'i defnyddio. Am y tro cyntaf, mae'r Rhyngrwyd wedi creu cyfleoedd newydd i fusnesau gan fod offer digidol wedi helpu i symleiddio ac awtomeiddio

Llwybr at Lwyddiant Marchnata Ar-lein

Mae Reachlocal wedi llunio'r ffeithlun hwn ar y llwybr i lwyddiant marchnata ar-lein. Fel busnes bach yn cystadlu yn erbyn cewri manwerthu yn ystod y tymor gwyliau, efallai y cewch eich temtio i chwarae'r “Pwy all weiddi'n uwch?” gêm. Nid yn unig y mae hyn yn anodd ar amser a chyllideb busnes bach, ond gallai hefyd ddieithrio'r cwsmeriaid ffyddlon rydych chi wedi gweithio mor galed i'w cael. Felly, beth allwch chi ei wneud y tymor gwyliau hwn i farchnata'ch