Rhestr Wirio Nodweddion E-Fasnach: Y Ultimate Must-Haves ar gyfer Eich Siop Ar-lein

Un o'r swyddi mwyaf poblogaidd rydyn ni wedi'u rhannu eleni fu ein rhestr wirio gynhwysfawr o wefannau. Mae'r ffeithlun hwn yn ddilyniant gwych gan asiantaeth wych arall sy'n cynhyrchu ffeithluniau anhygoel, MDG Advertising. Pa elfennau gwefan e-fasnach sydd bwysicaf i ddefnyddwyr? Beth ddylai brandiau ganolbwyntio amser, egni a chyllideb ar wella? I ddarganfod, gwnaethom edrych ar lu o arolygon diweddar, adroddiadau ymchwil a phapurau academaidd. O'r dadansoddiad hwnnw, gwelsom hynny

10 Tueddiadau E-Fasnach y Byddwch Yn eu Gweld yn cael eu Gweithredu yn 2017

Nid oedd yn rhy bell yn ôl nad oedd defnyddwyr mor gyffyrddus â mewnbynnu eu data cardiau credyd ar-lein i brynu. Nid oeddent yn ymddiried yn y wefan, nid oeddent yn ymddiried yn y siop, nid oeddent yn ymddiried yn y llongau ... nid oeddent yn ymddiried yn unrhyw beth. Flynyddoedd yn ddiweddarach, serch hynny, ac mae'r defnyddiwr cyffredin yn gwneud mwy na hanner eu holl bryniannau ar-lein! Ynghyd â gweithgaredd prynu, detholiad anhygoel o lwyfannau e-fasnach, cyflenwad diderfyn o safleoedd dosbarthu, a

3 Opsiwn Llongau E-Fasnach sy'n Gyrru Ymddygiad Prynu

Rywbryd yn ystod y flwyddyn ddiwethaf, yn anarferol dechreuodd Omaha Steaks gyfeirio galwadau ffôn at ein rhif Google Voice heb ei gyhoeddi. Ar gyfartaledd rydym yn 20 i 50 neges llais y dydd ac mae'r nifer yn cynyddu wrth inni agosáu at y Nadolig. Rwyf wedi anfon e-bost atynt, wedi cysylltu â nhw ar Facebook, ac yn dal i fethu eu cael i ymateb i'r tua 800 o alwadau ffôn craff sy'n riportio materion danfon neu gwestiynau ynghylch archebion. Os ydych chi'n adnabod rhywun o'u gweithrediaeth

15 Ffyrdd o Gynyddu Eich Cyfradd Trosi E-Fasnach

Rydym wedi bod yn gweithio gyda siop fitamin ac atodol ar-lein i helpu i gynyddu eu gwelededd chwilio a'u cyfraddau trosi. Mae'r ymgysylltu wedi cymryd cryn dipyn o amser ac adnoddau, ond mae'r canlyniadau eisoes yn dechrau dangos. Roedd angen ail-frandio ac ailgynllunio'r safle o'r gwaelod i fyny. Er ei fod yn safle cwbl weithredol o'r blaen, nid oedd ganddo lawer o'r elfennau angenrheidiol i adeiladu ymddiriedaeth a hwyluso'r trawsnewidiadau ar eu cyfer

20 Ffactorau Allweddol sy'n Effeithio ar Ymddygiad Defnyddwyr E-Fasnach

Waw, mae hwn yn ffeithlun hynod gynhwysfawr sydd wedi'i ddylunio'n dda gan BargainFox. Gydag ystadegau ar bob agwedd ar ymddygiad defnyddwyr ar-lein, mae'n taflu goleuni ar beth yn union sy'n effeithio ar gyfraddau trosi ar eich gwefan e-fasnach. Darperir ar gyfer pob agwedd ar y profiad e-fasnach, gan gynnwys dyluniad y wefan, fideo, defnyddioldeb, cyflymder, taliad, diogelwch, cefnu, dychwelyd, gwasanaeth cwsmeriaid, sgwrs fyw, adolygiadau, tystebau, ymgysylltu â chwsmeriaid, symudol, cwponau a gostyngiadau, llongau, rhaglenni teyrngarwch, cyfryngau cymdeithasol, cyfrifoldeb cymdeithasol, a manwerthu.

Sut mae Ymddygiad Siopa Ar-lein a Llongau yn Esblygu yn 2015

Rydw i i fyny yn Chicago yn IRCE ac yn mwynhau'r digwyddiad yn llwyr. Mae'r arddangosfa mor fawr fel nad wyf yn siŵr fy mod i'n mynd i'w gwneud trwy'r digwyddiad cyfan o ystyried y diwrnodau cwpl rydw i yma - mae yna rai cwmnïau anhygoel y byddwn ni'n ysgrifennu amdanyn nhw. Mae'r ffocws gwallgof absoliwt ar ganlyniadau pwyllog gan bob arddangoswr yma yn adfywiol hefyd. Weithiau pan fyddaf yn mynychu digwyddiadau marchnata eraill, mae'n ymddangos bod rhai o'r sesiynau a'r ffocws

26 Cam at Greu Busnes E-Fasnach Llwyddiannus yn 2015

Erbyn 2017, amcangyfrifir y bydd gwerthiannau e-fasnach yn cyrraedd $ 434 biliwn yn yr Unol Daleithiau. Rydyn ni wedi bod yn datblygu'r wefan hon mewn gwirionedd i ychwanegu rhai datrysiadau a strategaethau e-fasnach ar ôl profi rhai datrysiadau adrodd awtomataidd y llynedd. Llawer mwy i ddod yn ystod yr ychydig fisoedd nesaf - rydyn ni'n addo! Datblygodd Platfformau E-Fasnach yr ffeithlun hwn gyda strategaethau e-fasnach a fydd yn eich helpu i ddatblygu busnes cynaliadwy a chanolbwyntio ar yr hyn y dylech ei wneud i lwyddo, o dargedu'r

Llawenydd Clicio

Gwyddoniaeth yw e-fasnach - ond nid yw'n ddirgelwch. Mae'r manwerthwyr ar-lein gorau wedi clirio llwybr i'r gweddill ohonom trwy weithredu miloedd o strategaethau profi a darparu reams o ddata i eraill eu gweld a dysgu ohonynt. Heddiw, mae bron i draean o gyfanswm y boblogaeth Rhyngrwyd yn siopa ar-lein. Ar gyfer manwerthwyr, mae'r nifer hwn yn profi pŵer cynyddol gwerthiannau ar-lein. Er mwyn denu'r defnyddwyr cysylltiedig hyn, rhaid i fanwerthwyr wneud prynu ar eu gwefan yn ddymunol,