Parthed: Ymddiriedolaeth

Digwyddodd eto. Tra roeddwn yn adolygu'r rhestr (na ellir ei atal) o e-byst a oedd yn taro fy mewnflwch, sylwais ar yr e-bost ateb. Dechreuodd y llinell bwnc, wrth gwrs, gydag AG: felly fe ddaliodd fy llygad ac fe wnes i ei hagor ar unwaith. Ond nid oedd yn ateb. Marchnatwr oedd yn credu y byddent yn cynyddu eu cyfradd agored trwy ddweud celwydd wrth bob un o'u tanysgrifwyr. Er iddo weithio eu cyfradd agored, fe wnaethant golli gobaith a