38 Camgymeriadau Marchnata E-bost i'w Gwirio Cyn Clicio Anfon

Mae yna dunnell yn fwy o gamgymeriadau y gallwch chi eu gwneud â'ch rhaglen farchnata e-bost gyfan ... ond mae'r ffeithlun hwn o Email Monks yn canolbwyntio ar y camgymeriadau gwallgof hynny rydyn ni'n eu gwneud cyn clicio anfon. Fe welwch gryn dipyn o sôn am ein partneriaid yn 250ok ar ymarferoldeb dylunio a chyflawni. Gadewch i ni neidio i'r dde i mewn: Gwiriadau Cyflawnadwyedd Cyn i ni ddechrau, a ydym wedi ein sefydlu ar gyfer methiant neu lwyddiant? Mae gan ein noddwyr yn 250ok ddatrysiad anhygoel a all helpu

11 Arferion E-bost Gwael i'w Osgoi Oni bai eich bod Eisiau Tanysgrifwyr Angry

Gweithiodd Digital Third Coast gyda Reachmail i nodi'r ymddygiadau a'r arferion gwaethaf mwyaf amlwg a arddangosir gan farchnatwyr e-bost. Mae'r ffeithlun a ddyluniwyd ganddynt yn cysylltu pob ymddygiad â chymeriad diwylliant pop cofiadwy i helpu marchnatwyr i gofio a chysylltu'r ymddygiad gwael. Roeddent hefyd yn cynnwys cyngor gweithredadwy ar droi ymddygiad gwael yn un da. Yn anffodus, nid yw pawb sy'n gyfrifol am offer marchnata e-bost yn eu defnyddio'n gywir. Mae'n hollol bosibl eich bod chi'n gwneud un neu fwy

Pa Elfennau Ddylech Chi Fod Yn Profi Yn Eich Ymgyrchoedd E-bost?

Gan ddefnyddio ein lleoliad mewnflwch o 250ok, gwnaethom brawf gwpl fisoedd yn ôl lle gwnaethom aralleirio ein llinellau pwnc cylchlythyr. Roedd y canlyniad yn anhygoel - cynyddodd ein lleoliad mewnflwch dros 20% ar draws y rhestr hadau a grewyd gennym. Y gwir yw bod profion e-bost yn werth y buddsoddiad - felly hefyd yr offer i'ch helpu i gyrraedd yno. Dychmygwch mai chi yw'r labordy â gofal ac rydych chi'n bwriadu profi llawer o

5 Awgrymiadau Optimeiddio E-bost i Gynyddu Agoriadau a Chlicio

Nid yw'n dod yn llawer symlach na'r ffeithlun hwn gan ContentLEAD. Mae rhagolygon yn orlawn o e-bost oherwydd y gost isel fesul plwm a'r gyfradd trosi uchel. Ond mae hynny'n peri problem enfawr ... mae'ch e-bost yn cael ei golli yn y blwch derbyn ymhlith cannoedd neu filoedd o negeseuon marchnata gwthio eraill. Beth allwch chi ei wneud i wahaniaethu eich cyfathrebiadau e-bost oddi wrth y dorf? Dyma 5 elfen o fewn anatomeg neges e-bost ynghyd â'r effaith

Y 15 Chwedl Marchnata E-bost Uchaf y mae angen i chi eu Gwybod

Y llynedd, gwnaethom rannu ffeithlun anhygoel a ddarparodd 7 chwedl marchnata e-bost. Yn fy marn i, mae e-bost yn parhau i fod yn un o'r dulliau cyfathrebu mwyaf tanbrisio, camddefnyddio a cham-drin sydd gan y marchnatwr cyffredin ar gael iddynt. Y tro hwn, mae Email Monks wedi llunio rhestr fer o'r 15 chwedl marchnata e-bost amlwg ac wedi eu dad-anfon â rhesymeg resymegol yn ein Infograffig “Chwalu Chwedlau E-bost Marchnata”. Mae'r ffeithlun yn taflu goleuni ar y gwirioneddau y tu ôl i'r chwedlau hyn

Rhesymau Pobl Dad-danysgrifio o'ch E-bost (A Sut i Leihau Tanysgrifiadau)

Nid yw tanysgrifwyr yn poeni am y gwahaniaeth rhwng dad-danysgrifio a marcio'ch e-bost yn unig fel SPAM ... maen nhw'n ei wneud bob dydd. Nid ydynt yn sylweddoli ôl-effeithiau adrodd eich e-bost gan y gall SPAM eich rhwystro rhag mewnflwchiau miloedd o fwy o danysgrifwyr ar yr un Darparwr Gwasanaeth Rhyngrwyd. Dyma pam rydyn ni'n monitro ein lleoliad mewnflwch yn agos gyda'n partneriaid yn 250ok! Felly nid yn unig NID yw cuddio'r ddolen dad-danysgrifio yn eich e-bost

Mewnwelediadau E-bost: Sut i Ymchwilio i'ch Cystadleuaeth E-bost

Pryd mae'ch cystadleuwyr yn anfon eu negeseuon e-bost? Sut olwg sydd ar yr e-byst hynny? Pa fath o linellau pwnc maen nhw'n eu defnyddio? Beth yw'r cylchlythyrau e-bost mwyaf poblogaidd yn eich diwydiant? Dyma'r mathau o gwestiynau y gellir eu hateb gan ddefnyddio Mewnwelediadau E-bost, offeryn i farchnatwyr e-bost ymchwilio i'r cylchlythyrau e-bost mwyaf poblogaidd a / neu'ch cystadleuaeth. Mae gan Email Insights eisoes y cylchlythyrau mwyaf poblogaidd a drefnir gan ddiwydiant fel y gallwch ddod o hyd iddynt yn hawdd