A yw Emoji yn Eich Llinell Bwnc yn effeithio ar gyfraddau e-bost? ?

Rydym wedi rhannu rhai manylion yn y gorffennol ar sut mae rhai marchnatwyr yn ymgorffori emojis yn eu cyfathrebiadau marchnata. I ddathlu Diwrnod Emoji y Byd - oes ... mae yna'r fath beth - perfformiodd Mailjet ychydig o brofion gan ddefnyddio emojis mewn llinellau pwnc e-bost i weld sut y gallai gwahanol emojis effeithio ar gyfradd agored e-bost. Dyfalwch beth? Fe weithiodd! Methodoleg: Mae Mailjet yn cynnig nodwedd arbrofi o'r enw profion x. Mae profion A / X yn dileu'r dyfalu o'r hyn sy'n gweithio orau trwy ganiatáu ichi wneud hynny

Mae Mailjet yn Lansio Profi A / X gyda hyd at 10 Fersiwn

Yn wahanol i brofion A / B traddodiadol, mae profion A / x Mailjet yn caniatáu i ddefnyddwyr groes-gymharu hyd at 10 fersiwn wahanol o e-byst prawf a anfonwyd yn seiliedig ar gymysgedd o hyd at bedwar newidyn allweddol: Llinell Pwnc E-bost, Enw Anfonwr, Ymateb i Enw, a'r cynnwys e-bost. Mae'r nodwedd hon yn caniatáu i gwmnïau brofi effeithiolrwydd e-bost cyn ei anfon at y grŵp mwy o dderbynwyr, ac mae'n cynnig mewnwelediad y gall cwsmeriaid ei ddefnyddio i ddewis yr e-bost mwyaf effeithiol â llaw neu'n awtomatig

Parthed: Ymddiriedolaeth

Digwyddodd eto. Tra roeddwn yn adolygu'r rhestr (na ellir ei atal) o e-byst a oedd yn taro fy mewnflwch, sylwais ar yr e-bost ateb. Dechreuodd y llinell bwnc, wrth gwrs, gydag AG: felly fe ddaliodd fy llygad ac fe wnes i ei hagor ar unwaith. Ond nid oedd yn ateb. Marchnatwr oedd yn credu y byddent yn cynyddu eu cyfradd agored trwy ddweud celwydd wrth bob un o'u tanysgrifwyr. Er iddo weithio eu cyfradd agored, fe wnaethant golli gobaith a