Tasgâd: Rheolwr Tasg Amser Real gyda Golygu Fideo a Chydweithredol

Y mis diwethaf, gofynnodd dau gwmni gwahanol imi ddefnyddio rhywfaint o system reoli ar gyfer ein prosiectau. Mae'r ddau ohonyn nhw'n ofnadwy. Rhowch yn blwmp ac yn blaen; rheoli prosiect sy'n lladd fy nghynhyrchedd. Rhaid i systemau rheoli prosiect fod yn hawdd eu defnyddio os ydych chi am i'ch timau fod yn gynhyrchiol. Rwy'n gwerthfawrogi llwyfannau rheoli tasgau syml, a dyna sut y cynlluniwyd Taskade. Beth yw Taskade? Mae Taskade yn ap cydweithredu amser real ar gyfer eich syniadau, eich nodau a'ch tasgau dyddiol. Trefnu

ClearVoice: Llwyfan Llif Gwaith Cynnwys ar gyfer Cynllunio, Llogi, Rheoli a Chyhoeddi

Yn aml mae dau eithaf yn niwydiant Martech, cymylau hollgynhwysol, a llwyfannau annibynnol. Ond rhai o'r datblygiadau mwyaf addawol rwy'n eu gweld yw llwyfannau a all alluogi methodolegau marchnata ystwyth a lleihau'r angen am drosglwyddo data neu integreiddiadau drud. Mae'r galw am gynnwys premiwm i adeiladu awdurdod, ennill awdurdod ar beiriannau chwilio, a hyrwyddo rhannu yn y cyfryngau cymdeithasol, i gyd ar gynnydd. Mae'r galwadau ar farchnatwyr yn cynyddu tra bod adnoddau'n wastad neu

InVision: Prototeipio, Cydweithio a Llif Gwaith

Yn ddiweddar, cefais e-bost gyda dolen ar y brig a oedd yn nodi bod y bobl yn dylunio e-bost newydd ac eisiau ein hadborth. Cliciais drwodd ar y ddolen ac roedd yn brototeip o ddyluniad e-bost newydd gan y cwmni. Wrth imi sganio'r dudalen, roedd mannau problemus wedi'u rhifo (cylchoedd coch) y gellid clicio arnynt a darparwyd adborth penodol iawn gan y bobl a oedd yn ymweld â'r dudalen. Cliciais

14 o wahanol dermau a ddefnyddir ar draws llwyfannau awtomeiddio marchnata

Nid wyf yn siŵr pam mae marchnatwyr bob amser yn teimlo gorfodaeth i lunio eu terminoleg eu hunain ar gyfer bron popeth ... ond rydyn ni'n gwneud hynny. Er bod gan lwyfannau awtomeiddio marchnata nodweddion eithaf cyson, mae pob un o'r darparwyr awtomeiddio marchnata mwyaf poblogaidd yn galw pob nodwedd yn rhywbeth gwahanol. Os ydych chi'n gwerthuso llwyfannau, gallai hyn beri cryn ddryswch wrth ichi edrych ar nodweddion un dros y llall pan mewn gonestrwydd, mae'r un nodweddion i gyd yn bresennol. Weithiau, mae'n swnio fel

Zapier: Awtomeiddio Llif Gwaith ar gyfer Busnes

Wnes i erioed sylweddoli y byddai'n rhaid i mi aros 6 blynedd cyn i ni ddechrau gweld cymwysiadau sy'n delweddu rhyngwynebau rhaglennu cymwysiadau yn ddeallus ... ond rydyn ni'n cyrraedd yno o'r diwedd. Yahoo! Lansiwyd pibellau yn 2007 ac roedd ganddo rai cysylltwyr ar gyfer trin a chysylltu systemau, ond nid oedd ganddo integreiddio â llu o wasanaethau gwe ac APIs a oedd yn ffrwydro ar draws y we. Mae Zapier yn ei hoelio… gan eich galluogi i awtomeiddio tasgau rhwng gwasanaethau ar-lein - 181 ar hyn o bryd! Mae Zapier ar gyfer