Glanhau Rhestr Cyfeiriadau E-bost: Pam Mae Angen Hylendid E-bost A Sut I Ddewis Gwasanaeth

Mae marchnata e-bost yn gamp gwaed. Yn yr 20 mlynedd diwethaf, yr unig beth sydd wedi newid gydag e-bost yw bod anfonwyr e-bost da yn parhau i gael eu cosbi fwy a mwy gan ddarparwyr gwasanaeth e-bost. Er y gallai ISPs ac ESPs gydlynu'n llwyr pe byddent am wneud hynny, nid ydynt yn gwneud hynny. Canlyniad hyn yw bod perthynas wrthwynebus rhwng y ddau. Mae Darparwyr Gwasanaeth Rhyngrwyd (ISPs) yn blocio Darparwyr Gwasanaeth E-bost (ESPs) ... ac yna mae ESPs yn cael eu gorfodi i rwystro

Beth Yw Enw Enw Cyfeiriad IP A Sut Mae'ch Sgôr IP yn Effeithio ar Eich Cyflawniad E-bost?

O ran anfon e-byst a lansio ymgyrchoedd marchnata e-bost, mae sgôr IP eich sefydliad, neu enw da IP, yn bwysig iawn. Fe'i gelwir hefyd yn sgôr anfonwr, mae'r enw da IP yn effeithio ar y gallu i gyflenwi e-bost, ac mae hyn yn sylfaenol ar gyfer ymgyrch e-bost lwyddiannus, yn ogystal ag ar gyfer cyfathrebu'n ehangach. Yn yr erthygl hon, rydym yn archwilio sgoriau IP yn fwy manwl ac yn edrych ar sut y gallwch gynnal enw da IP cryf. Beth Yw Sgôr IP

Y 15 Chwedl Marchnata E-bost Uchaf y mae angen i chi eu Gwybod

Y llynedd, gwnaethom rannu ffeithlun anhygoel a ddarparodd 7 chwedl marchnata e-bost. Yn fy marn i, mae e-bost yn parhau i fod yn un o'r dulliau cyfathrebu mwyaf tanbrisio, camddefnyddio a cham-drin sydd gan y marchnatwr cyffredin ar gael iddynt. Y tro hwn, mae Email Monks wedi llunio rhestr fer o'r 15 chwedl marchnata e-bost amlwg ac wedi eu dad-anfon â rhesymeg resymegol yn ein Infograffig “Chwalu Chwedlau E-bost Marchnata”. Mae'r ffeithlun yn taflu goleuni ar y gwirioneddau y tu ôl i'r chwedlau hyn

Beth yw dilysu e-bost? Sut mae'n Effeithio ar Gyflawniad?

Mae yna lawer o anwybodaeth ar gael gan farchnatwyr a gweithwyr proffesiynol TG o ran cyflwyno e-bost a gosod mewnflwch. Mae'r rhan fwyaf o gwmnïau'n credu ei bod yn broses syml lle rydych chi'n anfon yr e-bost ... ac mae'n cyrraedd lle mae angen iddo fod. Nid yw'n gweithio felly - mae gan ddarparwyr gwasanaeth rhyngrwyd nifer o offer sydd ar gael iddynt i wirio ffynhonnell yr e-bost a'i ddilysu fel ffynhonnell ag enw da o'r blaen

Profwr Post: Offeryn Am Ddim i Wirio'ch Cylchlythyr E-bost yn erbyn Materion SPAM Cyffredin

Rydym wedi bod yn monitro ein canrannau mewnflwch e-bost gyda'n partneriaid yn 250ok ac yn cael rhai canlyniadau gwych. Roeddwn i eisiau cloddio ychydig yn ddyfnach i adeiladwaith gwirioneddol ein e-bost a dod o hyd i offeryn gwych o'r enw profwr post. Mae profwr post yn darparu cyfeiriad e-bost unigryw i chi y gallwch chi anfon eich cylchlythyr ato ac yna maen nhw'n darparu dadansoddiad cyflym o'ch e-bost yn erbyn gwiriadau SPAM cyffredin gan hidlwyr sothach. Mae'r

Whitelisting Eich E-bost gydag AOL

Efallai oherwydd ei fod yn dal i fod yn un o'r ISP mwyaf ac yn fwyaf pigog am e-byst, mae gan AOL wasanaeth Postfeistr gwych ar-lein. Roedd yn rhaid i mi gysylltu â nhw pan adroddodd cleient ei fod yn cael problemau gydag e-bost yn mynd drwodd i gyfeiriadau e-bost AOL. Yn ddigon sicr, fe wnaethon ni ddarganfod bod cyfeiriadau IP ein cais yn cael eu blocio. Mae hynny'n swnio braidd yn ofnadwy, fel petaem ni'n sbamiwr neu'n rhywbeth ... ond dydyn ni ddim.