Profi Defnyddiwr: Mewnwelediadau Dynol Ar Alwad i Wella Profiad y Cwsmer

Mae marchnata modern yn ymwneud yn llwyr â'r cwsmer. Er mwyn llwyddo mewn marchnad sy'n canolbwyntio ar y cwsmer, rhaid i gwmnïau ganolbwyntio ar y profiad; rhaid iddynt ddangos empathi ag adborth cwsmeriaid a'i wrando er mwyn gwella'r profiadau y maent yn eu creu a'u darparu yn barhaus. Mae cwmnïau sy'n cofleidio mewnwelediadau dynol ac yn cael adborth ansoddol gan eu cwsmeriaid (ac nid data arolwg yn unig) yn gallu uniaethu'n well â'u prynwyr a'u cwsmeriaid a'u cysylltu mewn ffyrdd mwy ystyrlon. Casglu dynol

iPerceptions: Llais y Platfform Cwsmer

Mae Llais y Cwsmer (VoC) yn fewnwelediad ar y cyd i anghenion, dymuniadau, canfyddiadau a hoffterau cwsmeriaid a gafwyd trwy gwestiynu uniongyrchol ac anuniongyrchol. Er bod dadansoddeg gwe draddodiadol yn dweud wrthym beth mae'r ymwelydd yn ei wneud ar eich gwefan, mae dadansoddiad VoC yn ateb PAM mae cwsmeriaid yn cymryd y camau y maent yn eu gwneud ar-lein. Mae iPerceptions yn blatfform ymchwil gweithredol sy'n defnyddio technolegau rhyngdoriad ar sawl pwynt cyffwrdd, gan gynnwys bwrdd gwaith, symudol a llechen. Mae iPerceptions yn cynorthwyo cwmnïau i ddylunio, casglu, integreiddio a dadansoddi eu VoC

Integreiddio a Phrofi OpinionLab Analytics

Mae OpinionLab yn llwyfan ar gyfer casglu gwybodaeth am gwsmeriaid trwy arolygon ac adborth oddi ar eich gwefan. Mae OpinionLab yn ei alw'n Ddata Llais-Cwsmer (VOC). Mae OpinionLab bellach yn ehangu ei set nodwedd i gynnwys integreiddio a phrofi dadansoddeg. Mae hyn yn ddefnyddiol iawn i gydberthyn adborth eich ymwelwyr â'u gweithgareddau gwefan. Gyda'r gost o gaffael cwsmer newydd chwech i saith gwaith cost cadw cwsmer sy'n bodoli eisoes, mae'n hanfodol bod brandiau'n tiwnio i mewn i fewnbwn