ActionIQ: Llwyfan Data Cwsmer y Genhedlaeth Nesaf I Alinio Pobl, Technoleg a Phrosesau

Os ydych chi'n gwmni menter lle rydych chi wedi dosbarthu data mewn sawl system, mae Llwyfan Data Cwsmer (CDP) bron yn anghenraid. Yn aml, mae systemau wedi'u cynllunio tuag at broses gorfforaethol fewnol neu awtomeiddio ... nid y gallu i weld gweithgaredd neu ddata ar draws taith y cwsmer. Cyn i Lwyfannau Data Cwsmer gyrraedd y farchnad, roedd yr adnoddau angenrheidiol i integreiddio llwyfannau eraill yn atal un cofnod o wirionedd lle gall unrhyw un yn y sefydliad weld y gweithgaredd o gwmpas

Chartio: Archwilio Data yn Seiliedig ar y Cwmwl, Siartiau a Dangosfyrddau Rhyngweithiol

Ychydig o ddangosfwrdd sy'n datrys y gallu i gysylltu â bron popeth, ond mae Chartio yn gwneud gwaith gwych gyda rhyngwyneb defnyddiwr sy'n hawdd neidio iddo. Gall busnesau gysylltu, archwilio, trawsnewid a delweddu o bron unrhyw ffynhonnell ddata. Gyda chymaint o ffynonellau data ac ymgyrchoedd marchnata gwahanol, mae'n anodd i farchnatwyr gael golwg lawn ar gylch bywyd cwsmer, ei briodoli a'i effaith gyffredinol ar refeniw. Chartio Trwy gysylltu â phawb

Sut mae Data Onboarding yn Helpu Marchnata Aml-Sianel

Mae eich cwsmeriaid yn ymweld â chi - o'u dyfais symudol, o'u llechen, o'u llechen waith, o'u bwrdd gwaith cartref. Maent yn cysylltu â chi trwy'r cyfryngau cymdeithasol, e-bost, ar eich cais symudol, trwy eich gwefan ac yn lleoliad eich busnes. Y broblem yw, oni bai eich bod angen mewngofnodi canolog o bob ffynhonnell, mae eich data a'ch olrhain yn cael eu torri trwy wahanol lwyfannau dadansoddeg a marchnata. Ymhob platfform, rydych chi'n edrych ar olygfa anghyflawn