Recordiadau Graffig ICRE anhygoel gan y Ink Factory Studio

Un tro, roeddwn i eisiau bod yn arlunydd graffig. Rwy'n gwneud rhywfaint o waith nawr ond yn cael fy llorio gan y bobl rwy'n cwrdd â nhw yn y diwydiant - rwy'n petruso meddwl y gallwn i byth ddal i fyny ar ôl yr holl flynyddoedd hyn. Fe wnaeth ychydig flynyddoedd o ddrafftio mecanyddol hefyd falu fy nghreadigrwydd - nawr mae'n ymwneud â chymesuredd. Beth bynnag ... pan oeddwn yn cerdded trwy'r ICRE yn Chicago, cyrhaeddais y bwth Guidance Solutions. Am