Pa mor bwysig yw eich llun proffil LinkedIn?

Sawl blwyddyn yn ôl, bûm mewn cynhadledd ryngwladol ac roedd ganddynt orsaf awtomataidd lle gallech osod a chael ychydig o ergydion. Roedd y canlyniadau'n syfrdanol ... roedd y wybodaeth y tu ôl i'r camera wedi ichi osod eich pen i darged, yna'r goleuo'n cael ei addasu'n awtomatig, a ffyniant ... tynnwyd y lluniau. Roeddwn i'n teimlo fel supermodel dang fe ddaethon nhw allan mor dda ... ac fe wnes i eu huwchlwytho i bob proffil ar unwaith. Ond nid fi oedd hi mewn gwirionedd.

Y Canllaw Ultimate ar Adeiladu'r Proffil LinkedIn Perffaith

Mae yna dunnell o gythrwfl ar hyn o bryd yn y sector busnes. Yn bersonol, rwyf wedi gweld llawer o fusnesau bach yn sied adnoddau marchnata trwy gydol y pandemig a'r cloeon cysylltiedig. Ar yr un pryd, serch hynny, rwyf wedi bod yn arsylwi corfforaethau menter yn ei chael hi'n anodd dod o hyd i dalent ac arbenigedd profiadol. Rwyf wedi bod yn cynghori llawer o bobl yn fy niwydiant i symud ffocws eu proffiliau LinkedIn a'u profiad i gorfforaethau mwy. Mewn unrhyw gythrwfl economaidd, y cwmnïau sydd â'r pocedi dwfn

10 Awgrymiadau Proffil LinkedIn ar gyfer Eich Llwyddiant Rhwydweithio

Mae'r ffeithlun hwn o SalesforLife yn canolbwyntio ar sut y gellir optimeiddio proffil LinkedIn i'w werthu. Wel, yn fy marn i, dylid optimeiddio pob proffil LinkedIn i'w werthu ... fel arall pam ydych chi ar LinkedIn? Mae eich gwerth yn eich proffesiwn yr un mor werthfawr â'ch rhwydwaith proffesiynol. Wedi dweud hynny, rwy’n credu bod llawer o bobl yn gwneud difrod trwy naill ai cam-drin y platfform neu drwy beidio â optimeiddio eu proffil LinkedIn. Un arfer yr hoffwn i stopio mewn gwirionedd

Dyma 33 o Awgrymiadau LinkedIn i chi eu Trydar!

Nid oes gormod o ddyddiau nad wyf yn darllen diweddariad gan LinkedIn, yn cysylltu â rhywun ar LinkedIn, yn cymryd rhan mewn grŵp ar LinkedIn, neu'n hyrwyddo ein cynnwys a'n busnes ar LinkedIn. Mae LinkedIn yn achubiaeth i'm busnes - ac rwy'n hapus gyda'r uwchraddiad a wnes i gyfrif premiwm yn gynharach eleni. Dyma rai awgrymiadau gwych gan ddefnyddwyr cyfryngau cymdeithasol a LinkedIn blaenllaw o bob cwr o'r we. Gwnewch yn siŵr eich bod chi'n rhannu