Sut Mae Swyddi Blog Gwell yn Eich Gwneud yn Garwr Gwell

Amser Darllen: <1 munud Iawn, gall y teitl hwnnw fod ychydig yn gamarweiniol. Ond fe gafodd eich sylw a chael i chi glicio drwodd i'r post, onid oedd? Mae hynny'n cael ei alw'n linkbait. Ni wnaethom gynnig teitl post blog poeth fel yna heb gymorth ... gwnaethom ddefnyddio Generator Idea Content Portent. Mae'r Folks clyfar yn Portent wedi datgelu sut y daeth y syniad i'r generadur i fod. Mae'n offeryn gwych sy'n manteisio ar dechnegau cysylltu

Pa swydd y mae ar eich Cwsmer Angen Eich Cynnyrch neu Wasanaeth i'w Perfformio?

Amser Darllen: 2 Cofnodion Mynychais ddigwyddiad gwych ddoe o’r enw’r Uwchgynhadledd Arloesi, a gynhaliwyd gan TechPoint o Indy. Siaradodd Clayton Christensen, y siaradwr, yr athro a'r awdur o Brifysgol Harvard am Arloesi aflonyddgar a gwnaeth waith rhyfeddol. Roedd un o'r pwyntiau a wnaeth tuag at ran ddiweddarach ei gyflwyniad yn ymwneud â chyfrif i maes pa swydd y mae angen i'ch cynnyrch neu wasanaeth ei chyflawni ar eich cwsmer. Rhoddodd yr enghraifft o ysgytlaeth a sut, drwodd