Mae'n debyg eich bod yn Gwario Mwy o Amser yn Rheoli Data na Marchnata

Ddoe, fe wnes i rannu sut wnaethon ni swp lwytho blwyddyn gyfan o ddiweddariadau cymdeithasol. Tra aeth cryn dipyn o waith i'r ymchwil, treuliodd ein tîm gryn ychydig oriau yn tylino'r data a'i wneud yn ffeil y gellid ei lanlwytho. Hyd yn oed ar ôl i ni basio'r holl wiriadau dilysu, roedd yn rhaid i ni fynd drwodd â llaw a dewis neu ychwanegu cyfryngau i'w harddangos ym mhob diweddariad cymdeithasol. Cymerodd sawl awr i'w newid