Eich Templed Dilynol Arweiniol Gwerthu

Beth yw eich cynllun o ymosodiad ar ddilyn i fyny ar arweinwyr gwerthu? Rwy'n ofni ein bod yn aml yn methu â chyrraedd ... cwrdd â gobaith ac yna esgeuluso dilyn i fyny ac aros ar frig y meddwl. Mae'n strategaeth anodd ei sefydlu ac yn rheswm da i fuddsoddi mewn CRM ac awtomeiddio gwerthu fel ein cleientiaid yn Salesvue. Mae MarketBridge yn gwmni sy'n arbenigo mewn pontio'r bwlch rhwng marchnata a gwerthu i wella cwmni