Dylai Diffyg Datgelu Angi Roofing a Gwrthdaro Buddiannau Tynnu Peth Sylw

Mae'n debyg bod darllenwyr fy nghyhoeddiad yn sylweddoli ein bod wedi helpu cwmnïau toi lluosog i adeiladu eu presenoldeb ar-lein, tyfu eu chwiliad lleol, a gyrru arweinwyr ar gyfer eu busnesau. Efallai y byddwch hefyd yn cofio bod Angi (Rhestr Angie yn flaenorol) yn gleient allweddol y gwnaethom ei gynorthwyo gyda'u hoptimeiddio peiriannau chwilio yn rhanbarthol. Bryd hynny, ffocws y busnes oedd gyrru defnyddwyr i ddefnyddio eu system i adrodd, adolygu, neu ddod o hyd i wasanaethau. Roedd gen i barch anhygoel at y busnes

Gofyn Fideo: Adeiladu Twmffatiau Fideo Ymgysylltu, Rhyngweithiol, Personol, Asynchronous

Yr wythnos diwethaf roeddwn yn llenwi arolwg dylanwadwyr ar gyfer cynnyrch yr oeddwn yn meddwl ei fod yn werth ei hyrwyddo a gwnaed yr arolwg y gofynnwyd amdano trwy fideo. Roedd yn hynod ddeniadol… Ar ochr chwith fy sgrin, gofynnwyd cwestiynau i mi gan gynrychiolydd cwmni…ar yr ochr dde, cliciais ac ymatebodd gyda fy ateb. Roedd fy ymatebion wedi'u hamseru ac roedd gennyf y gallu i ail-gofnodi ymatebion os nad oeddwn yn gyfforddus ag ef

Plezi One: Offeryn Am Ddim I Gynhyrchu Arweinwyr Gyda'ch Gwefan B2B

Ar ôl sawl mis yn y lluniad, mae Plezi, darparwr meddalwedd awtomeiddio marchnata SaaS, yn lansio ei gynnyrch newydd mewn beta cyhoeddus, Plezi One. Mae'r offeryn rhad ac am ddim a greddfol hwn yn helpu cwmnïau B2B bach a chanolig i drawsnewid eu gwefan gorfforaethol yn safle cenhedlaeth arweiniol. Darganfyddwch sut mae'n gweithio isod. Heddiw, mae 69% o gwmnïau sydd â gwefan yn ceisio datblygu eu gwelededd trwy amrywiol sianeli fel hysbysebu neu rwydweithiau cymdeithasol. Fodd bynnag, 60% ohonynt

Hei DAN: Sut y gallai Llais i CRM gryfhau'ch Perthynas Gwerthu a'ch Cadw'n Sane

Mae yna ormod o gyfarfodydd i'w pacio yn eich diwrnod a dim digon o amser i gofnodi'r pwyntiau cyffwrdd gwerthfawr hynny. Roedd hyd yn oed timau cyn-bandemig, gwerthu a marchnata fel arfer yn cael dros 9 cyfarfod allanol y dydd ac erbyn hyn mae dillad gwely gweithio o bell a hybrid ar gyfer y cyfeintiau rhithwir cyfarfodydd tymor hwy yn codi i'r entrychion. Mae cadw cofnod cywir o'r cyfarfodydd hyn i sicrhau bod perthnasoedd yn cael eu meithrin ac na chollir data cyswllt gwerthfawr wedi dod yn