Offer Eich Busnes ar gyfer Fideos Proffesiynol

Rydyn ni wedi bod yn gweithio yn ystod yr ychydig fisoedd diwethaf ar gael rhywfaint o offer fideo ar gyfer DK New Media. Er bod gennym gwmnïau fideo anhygoel yr ydym wedi gwneud y gwaith codi sylweddol, o bryd i'w gilydd, rydym yn darganfod ein bod am recordio a chymysgu fideo hefyd - ac rydym am iddo edrych yn broffesiynol. Mae ein dylunydd graffig hefyd yn hyddysg iawn wrth gymysgu fideo a sain felly aethon ni i weithio ar ddod o hyd i ychydig o offer sylfaenol i