Leadpages: Casglu Arweinwyr Gyda Tudalennau Glanio Ymatebol, Popups, neu Bariau Rhybudd

Mae LeadPages yn blatfform tudalen glanio sy'n eich galluogi i gyhoeddi tudalennau glanio wedi'u templedi, ymatebol gyda'u hadeiladwr dim cod, llusgo a gollwng dim ond ychydig o gliciau. Gyda LeadPages, gallwch chi greu tudalennau gwerthu yn hawdd, croesawu gatiau, tudalennau glanio, tudalennau lansio, gwasgu tudalennau, lansio tudalennau cyn bo hir, tudalennau diolch, tudalennau cyn-drol, tudalennau upsell, tudalennau amdanaf i, tudalennau cyfresi cyfweld a mwy… o drosodd 200+ o dempledi ar gael. Gyda LeadPages, gallwch: Greu eich presenoldeb ar-lein - creu

Ffonauites: Creu Gwefannau Twnnel Gwerthu a Tudalennau Glanio mewn Munudau Gan Ddefnyddio'ch Ffôn

Efallai y bydd hyn yn gwylltio rhai pobl yn fy niwydiant, ond yn syml, nid oes gan lawer o gwmnïau fodel sy'n cefnogi'r buddsoddiad mewn strategaeth enfawr ar gyfer defnyddio safleoedd a marchnata cynnwys. Rwy'n gwybod cryn dipyn o fusnesau bach sy'n dal i fynd o ddrws i ddrws neu'n dibynnu ar dafod leferydd i gefnogi busnes trawiadol. Ffonauites: Lansio Tudalennau Mewn Cofnodion Rhaid i bob busnes gydbwyso amser, ymdrech a buddsoddiad ei berchennog i gynhyrchu'r broses werthu fwyaf effeithlon i ddod â hi

Adroddiadau Ymddygiad Dadansoddol Cyffredinol: Yn Fwy Defnyddiol Na'r Sylweddolwch!

Mae Google Analytics yn darparu llu o ddata pwysig inni ar gyfer gwella ein perfformiad ar y we. Yn anffodus, nid ydym bob amser yn meddu ar yr amser ychwanegol i astudio'r data hwn a'i droi yn rhywbeth defnyddiol. Mae angen ffordd haws a chyflym ar y mwyafrif ohonom i archwilio data perthnasol ar gyfer datblygu gwefannau gwell. Dyna'n union lle mae adroddiadau Ymddygiad Google Analytics yn dod i mewn. Gyda chymorth yr adroddiadau Ymddygiad hyn, mae'n symlach i benderfynu sut mae'ch cynnwys yn gyflym