8 Cam at Grefftio Tudalennau Glanio Effeithiol

Mae'r dudalen lanio yn un o'r sylfeini craidd a fydd yn helpu'ch cwsmer i lywio trwy daith eu prynwr. Ond beth yn union ydyw? Ac yn bwysicach fyth, sut y gall dyfu eich busnes yn benodol? I fod yn gryno, mae tudalen lanio effeithiol wedi'i chynllunio i wneud i ddarpar gwsmer weithredu. Gallai hyn naill ai fod i danysgrifio i restr e-bost, cofrestru ar gyfer digwyddiad sydd ar ddod, neu brynu cynnyrch neu wasanaeth. Er y gall y nod cychwynnol fod yn wahanol,

Instapage: Eich Datrysiad Tudalen Glanio Ymgyrch PPC All-In-One

Fel marchnatwr, craidd ein hymdrechion yw ceisio priodoli'r mentrau gwerthu, marchnata a hysbysebu rydyn ni wedi'u cymryd i symud ein rhagolygon ar hyd taith y cwsmer. Fodd bynnag, nid yw darpar gwsmeriaid bron byth yn dilyn llwybr glân trwy drawsnewid, waeth pa mor anhygoel yw'r profiad. Fodd bynnag, o ran hysbysebu, gall costau caffael fod yn eithaf drud ... felly rydym yn gobeithio eu cyfyngu fel y gallwn arsylwi a gwella canlyniadau ein hymgyrch. A.

Sut i Gael y Gorau o'ch Ymgyrch Ad Facebook gyda Glanio Tudalennau

Nid oes diben gwario dime ar unrhyw hysbyseb ar-lein os nad ydych wedi sicrhau bod y dudalen y mae hysbyseb yn anfon pobl ati yn barod i'w derbyn. Mae fel creu taflenni, hysbysebion teledu a hysbysfwrdd yn hyrwyddo'ch bwyty newydd, ac yna, pan fydd pobl yn cyrraedd y cyfeiriad rydych chi wedi'i roi, mae'r lle'n ddingi, yn dywyll, wedi'i lenwi â llygod mawr ac rydych chi allan o fwyd. Ddim yn dda. Bydd yr erthygl hon yn edrych ar a

Glanio Awgrymiadau Optimeiddio Tudalen sy'n Cynyddu Cyfraddau Trosi

Nid oes amheuaeth bod optimeiddio tudalennau glanio yn ymdrech werth chweil i unrhyw farchnatwr. Mae E-bost Monks wedi llunio'r ffeithlun rhyngweithiol cynhwysfawr hwn ar awgrymiadau optimeiddio tudalennau glanio sy'n gyrru canlyniadau mesuradwy. Dyma rai stats gwych sy'n gysylltiedig ag optimeiddio tudalennau glanio. Cododd yr Arlywydd Barrack Obama $ 60 miliwn yn ychwanegol gyda chymorth profion A / B Mae gan dudalennau glanio hir y gallu i gynhyrchu hyd at 220% yn fwy o arweiniadau nag uwchlaw'r plygu galw i weithredu 48%