3 Enghraifft Bwerus o Sut i ddefnyddio Technoleg Disglair App Symudol i Hybu Gwerthiannau Manwerthu

Mae rhy ychydig o fusnesau yn manteisio ar y posibiliadau digyffwrdd o integreiddio technoleg beacon yn eu apps i gynyddu personoli a'r siawns o gau gwerthiant ddeg gwaith yn fwy gan ddefnyddio marchnata agosrwydd yn erbyn sianeli marchnata traddodiadol. Er bod refeniw technoleg beacon yn 1.18 biliwn o ddoleri'r UD yn 2018, amcangyfrifir ei fod yn cyrraedd marchnad 10.2 biliwn o ddoleri'r UD erbyn 2024. Marchnad Technoleg Disglair Fyd-eang Os oes gennych fusnes marchnata neu fanwerthu-ganolog, dylech ystyried sut app

Kroger Chefbot: Achos Defnydd Gwych Wrth Ddarparu Gwerth yn y Cyfryngau Cymdeithasol gyda Thechnoleg Bot

Mae Kroger yn gadwyn archfarchnadoedd lleol rydw i wir yn eu caru. Maent yn cynnig danfon gartref, codi, hunan-dalu, sganwyr til, a mwy. Mae'r cwmni'n cydnabod bod darparu gwerth a gwasanaeth i gwsmeriaid o'r pwys mwyaf i lwyddiant unrhyw sefydliad. Mae technoleg, wrth gwrs, yn fodd i ddarparu ar gyfer hyn. Nid yw hynny'n golygu nad yw pobl a phrosesau o bwys, dim ond golygu bod buddsoddiad i ddarparu gwerth i'ch cwsmeriaid yn y pen draw yn fuddsoddiad yng nghanfyddiad eich brand.

Demograffeg y Siopwr Groser Ar-lein

Ychydig wythnosau yn ôl, profais Clicklist, siopa groser ar-lein Kroger. Roedd y system yn ddi-ffael, gyda thunnell o fanteision dros siopa bwyd. Yn gyntaf, roeddwn i'n gallu gwylio fy nghyllideb wrth ychwanegu pob eitem yn fy nghart. Roeddwn i'n gallu gweld pob eitem ar werth yn glir. Roedd y system yn olrhain fy nghynnyrch mwyaf cyffredin a brynais. Ac fe gymerodd 10 munud i mi yrru i fyny, cael tîm Kroger i lwytho fy nghar, a gwirio

3 Allwedd i Foderneiddio Profiadau Mewn Siop ... a Refeniw

Y penwythnos hwn es i siopa yn y Kroger Marketplace newydd. Nodyn ochr ... pe bai dim ond Kroger yn credu bod buddsoddi yn eu presenoldeb ar-lein yr un mor bwysig â'u presenoldeb manwerthu. Rwy'n digress. Adeiladwyd y farchnad newydd ar draws y stryd o'r Kroger blaenorol. Un cam y tu mewn a gallwch weld pam. Pobydd gyda bara Artisan ffres, deli gyda chownter caws gourmet pwrpasol, Starbucks, cownter swshi, a siopa un stop ar gyfer babanod, teganau,

Cipolwg rhyfeddol ar Sut mae Cudd-wybodaeth yn Seiliedig ar Leoliad yn Helpu Marchnata Moduron

Ychydig flynyddoedd yn ôl, bûm mewn hyfforddiant ar argymhelliad fy ffrind Doug Theis ar rwydweithio. Doug yw'r rhwydweithiwr gorau rwy'n ei wybod felly roeddwn i'n gwybod y byddai mynychu yn talu ar ei ganfed ... ac fe wnaeth. Yr hyn a ddysgais oedd bod llawer o bobl yn gwneud y camgymeriad o roi gwerth ar y cysylltiad uniongyrchol, yn hytrach na'r cysylltiad anuniongyrchol. Er enghraifft, gallwn fynd allan a cheisio cwrdd â phob cwmni technoleg marchnata i weld a ydyn nhw