Dyma Sut Na Wnewch Eich Llosgi gyda Marchnata Dylanwadwyr

Amser Darllen: 2 Cofnodion Rydyn ni wedi ysgrifennu o'r blaen am y trapiau o farchnata dylanwad. Fel un sy'n cael ei ddigolledu o bryd i'w gilydd fel dylanwadwr, rwy'n amheus faint o ddylanwad y mae perthnasoedd marchnata yn cael ei sefydlu. Achos pwynt, yn gynharach eleni cefais wahoddiad i'r Brickyard oherwydd fy mod yn ddylanwadwr lleol ar gyfryngau cymdeithasol. Gwahoddwyd criw o bobl gan y cyfryngau cymdeithasol - pob un â sgoriau uchel ar beiriant sgorio dylanwad poblogaidd ar gyfer Indianapolis. Mae'r

HeatSync: Cudd-wybodaeth a Dadansoddeg Gystadleuol Menter

Amser Darllen: <1 munud Mae HeatSync yn darparu modd i gasglu data dadansoddeg gwahanol o sawl ffynhonnell integredig, trefnu'r data, ei storio, a'i gyflwyno mewn modd sy'n rhoi gwell mewnwelediad i dueddiad a pherfformiad gwefan. Mae HeatSync yn tynnu data o Alexa, SimilarWeb, Compete, Google Analytics, Facebook, Twitter, Klout, MOZ, CrunchBase a WOT i gwblhau proffil, llinell amser a pheiriant cymharu ar gyfer eich gwefan. Proffil Gwefan - Mae Proffil Gwefan HeatSync yn cyflwyno golwg fanwl fanwl ar bob agwedd

25 Offer Cyfryngau Cymdeithasol Awesome

Amser Darllen: <1 munud Mae'n bwysig nodi bod llwyfannau cyfryngau cymdeithasol yn dra gwahanol yn eu nodau a'u nodweddion. Mae'r ffeithlun hwn o Uwchgynhadledd Strategaethau Cyfryngau Cymdeithasol 2013 yn rhannu'r categorïau yn braf. Wrth gynllunio strategaeth gymdeithasol cwmni, gall y nifer enfawr o offer sydd ar gael ar gyfer rheoli cyfryngau cymdeithasol fod yn llethol. Rydym wedi llunio 25 o offer gwych i'ch rhoi chi a'ch tîm i ddechrau, wedi'u categoreiddio'n 5 math o offer: Gwrando Cymdeithasol, Sgwrs Gymdeithasol, Marchnata Cymdeithasol, Dadansoddeg Gymdeithasol

AddShoppers: Llwyfan Apps Masnach Gymdeithasol

Amser Darllen: 2 Cofnodion Mae apiau AddShoppers yn eich helpu i hybu refeniw cymdeithasol, ychwanegu botymau rhannu a darparu dadansoddeg i chi ar sut mae cymdeithasol yn effeithio ar fasnach. Mae AddShoppers yn helpu darparwyr e-fasnach i drosoli cyfryngau cymdeithasol i wneud mwy o werthiannau. Mae eu botymau rhannu, gwobrau cymdeithasol, ac apiau rhannu prynu yn eich helpu i gael mwy o gyfranddaliadau cymdeithasol a all wedyn droi’n werthiannau cymdeithasol. Mae dadansoddeg AddShoppers yn eich helpu i olrhain eich enillion ar fuddsoddiad a deall pa sianeli cymdeithasol sy'n trosi. Mae AddShoppers yn cynyddu ymgysylltiad cwsmeriaid trwy integreiddio

Ail-ddyfeisiwyd Sgoriau Klout ... a dwi'n Ei Hoffi!

Amser Darllen: 3 Cofnodion Roeddwn i wedi clywed am Klout ychydig yn ôl ond heb dalu llawer o sylw nes i mi gwrdd â rhai o dîm Klout yn Las Vegas. Fe wnes i ei brofi a darganfod bod rhai o'r sgorau yn brin. Er enghraifft, roedd gan lawer ohonom dudalennau lluosog, cyfrifon lluosog, a hanes ar-lein a oedd yn ymestyn dros ddegawd ... ond ni wnaeth hynny i gyd effeithio ar Klout. Y tro diwethaf i Klout ddiweddaru ei sgôr, fe gollon nhw fi yn gyfan gwbl. Mae'r