Dyma Sut Na Wnewch Eich Llosgi gyda Marchnata Dylanwadwyr

Rydyn ni wedi ysgrifennu o'r blaen am y trapiau o farchnata dylanwad. Fel un sy'n cael ei ddigolledu o bryd i'w gilydd fel dylanwadwr, rwy'n amheus faint o ddylanwad y mae perthnasoedd marchnata yn cael ei sefydlu. Achos pwynt, yn gynharach eleni cefais wahoddiad i'r Brickyard oherwydd fy mod yn ddylanwadwr lleol ar gyfryngau cymdeithasol. Gwahoddwyd criw o bobl gan y cyfryngau cymdeithasol - pob un â sgoriau uchel ar beiriant sgorio dylanwad poblogaidd ar gyfer Indianapolis. Mae'r

HeatSync: Cudd-wybodaeth a Dadansoddeg Gystadleuol Menter

Mae HeatSync yn darparu modd i gasglu data dadansoddeg gwahanol o sawl ffynhonnell integredig, trefnu'r data, ei storio, a'i gyflwyno mewn modd sy'n rhoi gwell mewnwelediad i dueddiad a pherfformiad gwefan. Mae HeatSync yn tynnu data o Alexa, SimilarWeb, Compete, Google Analytics, Facebook, Twitter, Klout, MOZ, CrunchBase a WOT i gwblhau proffil, llinell amser a pheiriant cymharu ar gyfer eich gwefan. Proffil Gwefan - Mae Proffil Gwefan HeatSync yn cyflwyno golwg fanwl fanwl ar bob agwedd

25 Offer Cyfryngau Cymdeithasol Awesome

Mae'n bwysig nodi bod llwyfannau cyfryngau cymdeithasol yn dra gwahanol yn eu nodau a'u nodweddion. Mae'r ffeithlun hwn o Uwchgynhadledd Strategaethau Cyfryngau Cymdeithasol 2013 yn rhannu'r categorïau yn braf. Wrth gynllunio strategaeth gymdeithasol cwmni, gall y nifer enfawr o offer sydd ar gael ar gyfer rheoli cyfryngau cymdeithasol fod yn llethol. Rydym wedi llunio 25 o offer gwych i'ch rhoi chi a'ch tîm i ddechrau, wedi'u categoreiddio'n 5 math o offer: Gwrando Cymdeithasol, Sgwrs Gymdeithasol, Marchnata Cymdeithasol, Dadansoddeg Gymdeithasol

AddShoppers: Llwyfan Apps Masnach Gymdeithasol

Mae apiau AddShoppers yn eich helpu i hybu refeniw cymdeithasol, ychwanegu botymau rhannu a darparu dadansoddeg i chi ar sut mae cymdeithasol yn effeithio ar fasnach. Mae AddShoppers yn helpu darparwyr e-fasnach i drosoli cyfryngau cymdeithasol i wneud mwy o werthiannau. Mae eu botymau rhannu, gwobrau cymdeithasol, ac apiau rhannu prynu yn eich helpu i gael mwy o gyfranddaliadau cymdeithasol a all wedyn droi’n werthiannau cymdeithasol. Mae dadansoddeg AddShoppers yn eich helpu i olrhain eich enillion ar fuddsoddiad a deall pa sianeli cymdeithasol sy'n trosi. Mae AddShoppers yn cynyddu ymgysylltiad cwsmeriaid trwy integreiddio

Ail-ddyfeisiwyd Sgoriau Klout ... a dwi'n Ei Hoffi!

Roeddwn i wedi clywed am Klout ychydig yn ôl ond heb dalu llawer o sylw nes i mi gwrdd â rhai o dîm Klout yn Las Vegas. Fe wnes i ei brofi a darganfod bod rhai o'r sgorau yn brin. Er enghraifft, roedd gan lawer ohonom dudalennau lluosog, cyfrifon lluosog, a hanes ar-lein a oedd yn ymestyn dros ddegawd ... ond ni wnaeth hynny i gyd effeithio ar Klout. Y tro diwethaf i Klout ddiweddaru ei sgôr, fe gollon nhw fi yn gyfan gwbl. Mae'r

Sut mae Klout yn gweithio?

Mae'r niferoedd yn bwysig o ran marchnata ar-lein. Rydw i wedi bod yn feirniadol o Klout ond rydw i'n dal i hoffi bod cwmnïau'n ceisio datblygu metrigau syml i bennu lleoedd a phobl o ddylanwad ar-lein. Nid wyf yn esgus deall sgôr Klout yn ormodol, ac nid wyf yn poeni amdano gormod chwaith. Ond ... o bryd i'w gilydd, rydw i'n gwirio i mewn ar fy sgôr Klout (ap Klout iPhone gadewch i ni ei arddangos!). Pe byddech chi

Beth yw Eich PROskore?

Mae yna lawer o symud yn digwydd ar hyn o bryd yn y diwydiant sgorio. Rwy'n credu bod Klout wedi magu cryn dipyn o feirniadaeth yn ddiweddar ... mae'n anodd bod y dyn cyntaf ar y bloc mewn unrhyw faes. Rwy'n ddiolchgar bod rhywun wedi ymgymryd â'r dasg anodd o ddatblygu sgôr yr awdurdod cyntaf yn y diwydiant, serch hynny, ac rwy'n gobeithio y gallant addasu eu algorithmau a pharhau i'w datblygu. Un o'r cystadleuwyr rwy'n eu gweld yn ymgripiol

Nid yw byth mor syml â ffans a dilynwyr

Sylw marchnatwyr cyfryngau cymdeithasol: nid yw nifer y dilynwyr yn ddangosydd dylanwad cryf. Cadarn ... mae'n amlwg ac yn hawdd - ond mae hefyd yn ddiog. Yn aml nid oes gan nifer y cefnogwyr neu'r dilynwyr unrhyw beth i'w wneud â gallu person neu gwmni i ddylanwadu ar eraill. Saith Nodweddion Dylanwad Ar-lein Rhaid i'r dylanwadwr gymryd rhan mewn sgyrsiau perthnasol yn bennaf. Ni fydd actor â dilynwyr bajillion o reidrwydd yn golygu y gallant ddylanwadu ar eraill ynglŷn â'ch cynnyrch