Yr Arbenigwyr Marchnata Mewnol y Byddwch Yn Dysgu O Ar-lein

Trosglwyddodd y cydweithiwr Dave Morse o Delta Faucet longyfarchiadau i mi heddiw am wneud rhestr o 18 o Arbenigwyr Marchnata Mewnol Rhaid eu Gwybod ym Mhapur Gwyn Marketo: Ymhelaethu ar eich Effaith: Sut i Lluosi Effeithiau Eich Rhaglen Farchnata Mewnol. Beth yw Arbenigwr Marchnata Mewnol? Mae marchnata i mewn yn cyfeirio at weithgareddau marchnata sy'n dod ag ymwelwyr i mewn, yn hytrach na bod yn rhaid i farchnatwyr fynd allan i gael sylw'r darpar. Mae marchnata i mewn yn ennill sylw cwsmeriaid, yn gwneud y

Ble mae'r botwm nesaf?

Gwyddoniaeth yw defnyddioldeb, ond mae peth ohono'n reddfol. Rwy'n cofio cael llawer o ddadl gyda phobl ynghylch defnyddioldeb pan oeddwn i'n gweithio fel Rheolwr Cynnyrch. Mae yna rai pethau sy'n cael eu rhoi - fel sut mae llygaid yn olrhain ar draws sgrin (chwith i'r dde), sut maen nhw'n sgimio i lawr, a sut maen nhw'n disgwyl gweithred ar y gwaelod ar y dde. Dim llawer o wyddoniaeth yn gysylltiedig, mae rhai o'r pethau hyn yn reddfol, ac yn rhai o