Pam Mae Uniongyrchol i Frandiau Defnyddwyr yn Dechrau Adeiladu Storfeydd Brics a Morter

Y ffordd orau i frandiau gynnig bargeinion deniadol i ddefnyddwyr yw torri allan y cyfryngwyr. Y lleiaf yw'r go-betweens, y lleiaf yw'r gost prynu i'r defnyddwyr. Nid oes ateb gwell i wneud hyn na chysylltu â'r prynwyr trwy'r rhyngrwyd. Gyda 2.53 biliwn o ddefnyddwyr ffonau smart a miliynau o gyfrifiaduron personol, a 12-24 miliwn o siopau eFasnach, nid yw siopwyr bellach yn dibynnu ar siopau adwerthu corfforol ar gyfer siopa. Mewn gwirionedd, y digidol

Dyfeisiau Wynebu Cwsmeriaid a Sut Gallwch Chi Farchnata Nhw

Mewn marchnata modern, mae swydd y Prif Swyddog Meddygol yn dod yn fwy a mwy heriol. Mae technolegau'n newid ymddygiad defnyddwyr. I gwmnïau, mae wedi dod yn anodd darparu profiadau brand cyson ar draws lleoliadau manwerthu a'u priodweddau digidol. Mae profiad cwsmeriaid rhwng presenoldeb ar-lein a chorfforol brand yn amrywio'n fawr. Mae dyfodol manwerthu yn gorwedd wrth bontio'r rhaniad digidol a chorfforol hwn. Mae Dyfeisiau Wynebu Cwsmeriaid yn creu Rhyngweithiadau Digidol perthnasol a chyd-destunol i ddyrchafu profiad y cwsmer mewn lleoliadau ffisegol.